Pomurske mlekarne s 100% deležem v roke Tomažinu!

Foto:fbPM

Pomurske mlekarne so z mesecem decembrom v 100% lastništvu družbe RRC računalniške storitve, katere lastnik je Antony Tomažin. Ta je kot direktor mlekarn prevzemno ponudbo za 39,38 odstotka delnic “odprl” od 3. oktobra do 30. novembra.

Za 548.282 delnic v lastništvu šestih fizičnih oseb 1,6 MIO EUR!

Tomažin je v prevzemni ponudbi za delnico ponudil 2,99 evra in z 1.6 MIO EUR prišel do preostalega 39,39% deleža.

Spomnimo, da je Tomažin 60,62% delež v Pomurskih mlekarnah kupil od Delavske hranilnice (oz. njene odvisne družbe DH-Storitve) in v mesecu avgustu prevzel direktorsko mesto v Pomurskih mlekarnah.

Uredništvo