Vlada sprejela Mnenje k Predlogu zakona o spremembi Zakona o poslancih

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve se je vlada opredelila o Predlogu zakona o spremembi Zakona o poslancih (ZPos).

Državni svet RS je v zakonodajni postopek posredoval besedilo predloga zakona o spremembi Zakona o poslancih, v katerem predlaga spremembo v delu, ki določa, da poslanec ne sme opravljati funkcije župana in podžupana v občini. Državni svet v predlogu za spremembo zakona navaja, da ustava določa, da so poslanci predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na kakršna koli navodila, medtem ko nezdružljivosti poslanske funkcije z drugimi funkcijami ne določa. Nezdružljivost poslanske funkcije s funkcijo župana in podžupana je v slovenski pravni red bila uvedena šele 20 let po osamosvojitvi, zato je Državni svet mnenja, da tedaj ni bilo utemeljenih razlogov za ukinitev hkratnega opravljanja obeh funkcij.

Vlada predlagane zakonske rešitve ne podpira. Sedanja ureditev, ki določa nezdružljivost opravljanja funkcij v organih samoupravnih lokalnih skupnosti s funkcijami v zakonodajni in izvršilni veji oblasti, temelji na načelu delitve oblasti in na načelu decentralizacije oblasti. V primeru hkratnega opravljanja županske in poslanske funkcije po mnenju vladnega odbora ti dve načeli nebi bili več spoštovani.

V kolikor bi predlog Državnega sveta podprli, bi prišlo do tega, da bi župan v funkciji poslanca lahko vplival na sprejem zakonov, ki jih kot župan mora izvajati. Samoupravne lokalne skupnosti so del izvršilne oblasti in tako kot vlada in neposredna državna uprava izvršujejo lokalne in državne predpise.

Župani, ki so obenem državniki svetniki, imajo že sedaj v primerih veta na zakone, sprejete v Državnem zboru, možnost vplivati na sprejetje ali nesprejetje le-teh. Je morda vladne stranke strah, da bi v Državnem zboru sedeli župani, ki bi vladi nastavili ogledalo?

foto: lendava.si

Izmed trenutnih pomurskih poslancev je ponovno kandidaturo za župana Občine Lendava napovedal poslanec Slovenske demokratske stranke Janez Magyar. Po nekaj mesecih truda v Državnem zboru opaža, da Golobova vlada pobude opozicijskih poslancev povsem ignorira. Osebno opaža, da na ta način ne more pomagati prebivalcem, ki so ga na mesto poslanca izvolili. Magyar je mnenja, da za kvaliteto življenja v Lendavi lahko naredi veliko več v vlogi župana, zato se bo po morebitni zmagi na lokalnih volitvah poslanski funkciji odpovedal.

M.Z.