Povprečne plače so se lani zvišale v javnem in zasebnem sektorju. Povprečna mesečna bruto plača je znašala 1.969,59 evra, povprečna neto plača pa 1.270,30 evra.

Povprečna bruto plača v letu 2021 v višini 1969,59 evra se je nominalno v primerjavi z letom 2020 zvišala za 6,1 odstotka. Nominalno se je za 5,1 odstotka zvišala tudi povprečna neto plača, ki je lani znašala 1.270,30 evra.

V zasebnem sektorju je bila povprečna bruto plača v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 višja za 6,1 odstotka, v javnem pa za 6,5 odstotka, pri čemer je bila v institucionalnem sektorju višja za sedem odstotkov.

V zadnjih petih letih se je rast povprečne bruto plače glede na predhodno leto v celotnem obdobju zviševala. Realno so se povprečne bruto plače najbolj zvišale v letu 2020.

C. U.