Poziv k ničelni toleranci glede nasilja nad starejšimi!

Ko smo v »letih«, si zaslužimo svoj zaslužen mir, je večkrat slišati iz ust starejših oseb. Toda, ali smo v Republiki Sloveniji “na stopnji”, kjer zlorabe nad starejšimi ostro obsojamo oz. do le teh imamo ničelno toleranco? Ob svetovnem dnevu nasilja nad starejšimi (15.6.2017) na dan prihajajo mnoge žalostne zgodbe, ki naši državi ne morejo biti za zgled!

 

Najvišja zaznana stopnja zlorabe starejših v RS je finančna

Finančna zloraba naj bi bila v RS ena izmed najpogostejših zlorab starejših. Glede na raziskave je ocenjeno, da bi naj finančno zlorabljenih starejših oseb bilo med 5-10%. Gre za različne oblike vršenja pritiska na starejše, da »prispevajo« del denarja k mesečnim stroškom, pa vse do odvzema gotovine, razpolaganja z bančno kartico in celo do odtujitve dragocenih predmetov, navaja vir: www.zdus-zveza.si.

Starejši spregovorijo (se potožijo) bolj o nasilju na psihičnem in čustvenem področju!

V RS strokovno osebje (zaznane zlorabe) od zlorabljenih starejših pridobi informacijo o pretežno na psihičnem in čustvenem področju. Ti dve sta tisti, ki »dušo« starejših najbolj prizadeneta, zato tudi o teh dveh zlorabljeni največkrat spregovorijo.

Starejše je spregovoriti o zlorabi strah, so nemočni in seveda soodvisni!

V RS zaposleni v zdravstveni negi uporabljajo pripravljen protokol, ki naj bi bil v pomoč pri zaznavi znakov in posledic nastalega nasilja. Protokol pa med drugim obravnava tudi zaznano zanemarjenje pri starejših osebah. Zavedati pa se je potrebno, da vsi starejši nimajo zagotovljene pomoči na domu oz. drugih oblik neg, ki bi »vzpostavile« stik med zlorabljeno osebo in strokovnimi službami.

Mnogokrat so prisotna tudi fizična nasilja, različne oblike zanemarjanja in celo spolno zlorabljanje!

Informacija, da je nad starejšimi zaznati celo fizično nasilje, pa vse do spolnega zlorabljanja, pa nas res mora zaskrbeti. Da policija letno obravnava čez 5.000 primerov različnih zlorab, in da se število le teh viša iz leta v leto, zahteva od vseh pristojnih institucij resno skrb in odzivnost!

Starejši, ki so vključeni v različne socialne mreže, skoraj ne govorijo o zlorabah, zato priporočilo vsem starejšim, da so aktivni tudi po upokojitvi.

 

Uredništvo