Klaudija Šek Škafar brez podpore delavcev in strokovnega sveta v drugi mandat?

Na zadnji seji mestnega sveta je predsednik odbora za družbene dejavnosti Zoran Kos postavil vprašanje v zvezi s strokovnim svetom Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota (PiŠK). To je eden od treh organov javnega zavoda,ki je pristojen za obravnavo strokovnih vprašanj in podajanje mnenj. Članica sveta knjižnice in mestna svetnica Brigita Perhavec je Kosu odgovorila, da je predsednica sveta Klaudija Sedar odpovedala delovno razmerje, zato je novi strokovni svet v nastajanju.

Pravno mnenje tudi o morebitni kazenski odgovornosti
Delavci so bili z dogajanjem nezadovoljni in odvetnico Mojca Bertalanič Foršek zaprosili za pravno mnenje, iz katerega izhaja, da strokovni svet vse od začetka vodenja sedanje direktorice PiŠK Klaudije Šek Škafar praktično ne obstaja oziroma ne more opravljati predpisanih nalog. Strokovni svet je po odstopu predsednika Francija Justa leta 2019 deloval s štirimi člani od šestih, sestal pa se je zgolj enkrat. Potem se je zgodil še odhod jeseni izvoljene Sedarjeve. Direktorica je po opozorilu predstavnika delavcev v svetu knjižnice določila nadomestne volitve, pri čemer naj bi z avtokratsko določitvijo volilne komisije njenim članom odvzela možnost kandidiranja na volitvah.

Dogajanje okoli strokovnega sveta naj bi bilo huda in ponavljajoča se kršitev odloka z namenom sistematičnega onemogočanja dela enega od organov knjižnice. Navedeno je po mnenju odvetnice razlog za razrešitev direktorja pred potekom mandata, v pravnem mnenju pa je omenjena celo možnost kaznivega dejanja nevestnega dela

Mestna občina Murska Sobota, ki je ena izmed dveh ustanoviteljic javnega zavoda, s pravnim mnenjem ni bila seznanjena. Tudi v beltinski občini s pravnim mnenjem niso bili seznanjeni.

Tudi predsednik sveta zavoda Marko Polanšček s pravnim mnenjem ni seznanjen, po njegovih besedah pa naj bi prišlo do nesoglasij glede sestave volilne komisije za nadomestne volitve. Polanšček je povedal, da je bila Sedarjeva sicer izvoljena v strokovni svet, a ni bila nikoli imenovana.

Jutri na bi potekala izbira novega direktorja, prijavila naj bi se tudi Šekova.

M. Z.