Pozor! Samo še dva dni časa, da FURS-u posredujete podatke o vzdrževanih družinskih članih!

Foto: Furs

5. februar je zadnji rok o posredovanju podatkov o vzdrževanih družinskih članih. To lahko storijo tisti zavezanci za plačilo dohodnine (so v delovnem razmerju, so upokojeni, prejemajo drugi dohodek), ki med letom posebne olajšave za vzdrževane družinske člane niso uveljavljali ali bi radi sedaj prijavili spremembo (čas vzdrževanja).

Vlogo lahko oddajo v papirni obliki osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu ali preko aplikacije e-davki najpozneje do 05. februarja 2020

Kot olajšava za družinskega člana se šteje otrok, do 18. leta starosti, pod posebnimi pogoji pa tudi starejši otroci od 18 let, zakonski partnerji in starši zavezanca.

V programski aplikaciji eDavki (portal eDavki) bo najlažje, če je fizična oseba v preteklosti že uporabljala aplikacijo, torej jen že registrirana. Slednje pomeni prijavo (vstop) preko davčne številke in gesla, ki ga je fizična oseba uporabljala.

V kolikor bo zavezanec za plačilo dohodnine zamudil roke (ali pozabil na možnost uveljavljanja)  za posredovanje vloge o vzdrževanih družinskih članih, mu preostane še možnost ugovora po prejemu informativnega izračuna.

Uredništvo