Vzemite račun, sicer boste plačali kazen!

Z današnjim dnem začne veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (Uradni list RS, št. 40), s katerim se ponovno uvaja obveznost izročanja računa kupcu – končnemu potrošniku za kupljeno blago oziroma prejeto storitev.

Davčni zavezanec mora od danes naprej kupcu račun vedno tudi izročiti (ne le na njegovo zahtevo), in sicer ne glede na način plačila.

Kupcu se lahko račun izroči v papirnati ali elektronski obliki. Najpogostejša izročitev v elektronski obliki, ki jo omogoča razširjenost sodobne tehnologije, je posredovanje računa kupcu prek mobilnih aplikacij ali elektronske pošte. Če je kupec plačal z gotovino, potem mora biti tako izročitev v papirnati kot v elektronski obliki izvedena, preden kupec zapusti poslovni prostor prodajalca, v katerem plača in prevzame blago ali opravljeno storitev.

Kupec mora izročeni račun prevzeti in ga, če je bilo plačilo izvedeno gotovinsko, zadržati ob odhodu iz poslovnega prostora davčnega zavezanca.

Tudi v primeru izdaje elektronskega računa velja, da mora kupec račun prevzeti in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora (v primeru gotovinskega plačila) in ga na zahtevo predložiti pooblaščeni osebi davčnega ali tržnega organa.

Od danes naprej torej lahko pred vrati trgovin in gostinskih lokalov zopet pričakujemo inšpektorje, ki vas bodo ob polnih rokah nakupljenega blaga nadlegovali s kontrolo, če ste za nekaj osnovnih življenjskih potrebščin vzeli račun. Če tega niste storili oziroma računa ne najdete, vas čaka globa v višini 40€.

Takšen sistem je bil v veljavi že od leta 2016 pa vse do 22. januarja lani, ko je vlada Janeza Janše sprejela novelo zakona o davku na dodano vrednost (DDV) in določila, da mora davčni zavezanec izročiti račun kupcu v papirni obliki le na zahtevo kupca. Kljub temu, da od leta 2016-2022 inšpektorji niso kaznovali nobene fizične osebe iz tega razloga, na ministrstvu za finance, ki ga vodi Klemen Boštjančič, trdijo, da ta sprememba predstavlja “pomemben element učinkovitega pobiranja davkov”, s katerim se bo zmanjšal obseg sive ekonomije.

Ivan Simič (foto: Furs.si)

Na sprejem zakona se je odzval tudi ugledni davčni strokovnjak Ivan Simič, ki v tiskanju računa ne vidi nobenega smisla, ker večina ljudi račun po prejemu takoj odvrže. Simič v smislu omejitve sive ekonomije prisega na učinkovitejšo kontrolo preko elektronskega sistema davčnih blagajn in ne na nadlegovanje kupca.

M.Z.