Poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi je prepovedano tudi kuriti in požigati

Od danes pa do preklica je za nekatera območja po državi razglašena velika požarna ogroženost v naravi, za ostala območja pa je razglašena velika požarna ogroženost v naravi.

Zelo veliko požarno ogroženost naravnega okolja razglašamo v občinah Ankaran, Izola, Koper, Piran, Hrpelje-Kozina, Divača, Sežana, Komen, Postojna, Ilirska Bistrica, Pivka, Nova Gorica, Kanal, Brda, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Ajdovščina in Vipava.

Na ostalih območjih države pa z današnjim dnem razglašamo veliko požarno ogroženost okolja.

Povsod po državi je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta nad spoštovanjem razglasa oziroma upoštevanjem prepovedi izvajala poostren nadzor.

vir: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje