Stoletje gasilstva na Melincih

Gasilsko društvo Melinci je ob jubileju prejelo gasilsko odlikovanje za posebne zasluge in zlato plaketo za neprekinjeno delovanje vseh sto let obstoja.

Gasilsko društvo Melinci je v soboto, 16. oktobra, slovesno praznovalo stoto obletnico društva. Dvaintrideset uniformiranih gasilcev z osmimi prapori iz domačega in sosednjih društev se je naprej zbralo pri gasilskem domu, od koder so odkorakali h Kulturnemu domu, kjer je potekalo osrednje praznovanje.

Najprej je zbrane v pozdravil predsednik domačega društva Vladimir Lešnjek. Župan Občine Beltinci Marko Virag je čestital društvu ob lepem jubileju in v nagovoru poudaril, da se gasilci v prostem času žrtvujejo in v nesebični pomoči drugim izpostavljajo svoja življenja. Gasilstvo in Civilna zaščita sta pomembni dejavnosti v celotni občini, zato bo Občina Beltinci v okviru zmožnosti še naprej podpirala razvoj gasilstva in s tem prispevala k požarni varnosti v lokalni skupnosti.

V imenu Krajevne skupnosti je melinčkim gasilcem čestitala tudi predsednica Krajevne skupnosti Melinci Tina Vlaj – Zver, se ob tem zahvalila za njihov prispevek in podelila priložnostno spominsko darilo.

Slavnostni govornik je praznovanju je bil predsednik Gasilske zveze Beltinci Andrej Vöröš, ki je društvu čestital za prehojeno gasilsko pot ter se zahvalil gasilcem, da so pomemben steber v okviru Gasilske zveze Beltinci pri reševanju naravnih in drugih nesreč, še posebej v primeru požarov in elementarnih nesreč. Začetki društva niso bili lahki. Krajani Melincev so se pred sto leti zavedali pomena zavarovanja življenja in svojega imetja pred požari ali drugimi nesrečami. Gasilstvo na Melincih in drugod po občini je del kulturne preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, je povezano z požrtvovalnostjo, vztrajnostjo, solidarnostjo in dobrodelnostjo. Ljudje, ki veliko naredijo in zato nič ne pričakujejo, so ljudje plemenitega značaja.

Društvo je redno skrbelo za gasilski dom in opremo ter za usposabljanje vseh generacij gasilcev. Na predlog komisije za odlikovanja in priznanja pri Gasilski zvezi Beltinci in na podlagi statuta Gasilske zveze Slovenije so gasilskemu društvo Melinci je društvo prejelo gasilsko odlikovanje za posebne zasluge in zlato plaketo za neprekinjeno delovanje vseh sto let gasilskega društva.

Gasilci PGD Melinci so letos sodelovali pri gašenju požara na Krasu. V ta namen so zahvale prejeli Daniel Cipot, Primož Ozmec in Slavko Zadravec.

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1920 na pobudo takratnega šolskega upravitelja Leona Capudra. Povod za ustanovitev društva je bil požar pri družini Štefana Kovača, kjer se zaradi neznanja vaških mož niso ravno najbolje znašli pri gašenju požara. Formalno so društvo registrirali leta 1922, soustanovitelji društva pa so bili Aleksander Glavač, Ignac Kobilec, Štefan Forjan, Vincenc Kolenko, Ignac Horvat, Štefan Forjan, Rudolf Kovačič in Franc Nemec. Istega leta so nabavili dvokolesno ročno brizgalko znamke Walser in 60 metrov tlačnih cevi.

Leta 1924 so začeli z gasilskimi vajami in organizirali prvo gasilsko veselico. Naslednje leto  so nabavili prve obleke. Leta 1928 je funkcijo predsednika prevzel Aleksander Glavač in dal pobudo  za izgradnjo gasilskega doma. Društvo je začelo zbirati sredstva in gradnja doma se je začela v letu 1939. Ob prostovoljnem delu in zbranih sredstvih od gasilskih veselic so dela na novem gasilskem domu zaključili leta 1940.

Med drugo svetovno vojno je bil gasilski dom močno izropan, a je društvo ostalo dejavno tako med vojno in po njej. Leta 1961 je začel društvu poveljevati Andrej Zadravec in pod njegovim vodstvom se je začel nagel razvoj društva. Tako so leta 1963 kupili prve gasilske uniforme, leta 1966 je društvo nabavilo prvo motorno brizgalno znamke Rosenbauer.

Pokazala se je potreba po širiti gasilskega doma, leta 1971 kupili motorno brizgalno znamke Cigler, naslednje leto so zaradi poplav reke Mure pridobili še prvi gumijasti reševalni čoln. Leta 1975 so nabavili gasilsko vozilo TAM 2001, leta 1981 pa so gasilski dom v celoti obnovili, dogradili garaže in nabavili novi čoln z motorjem.

V naslednjih letih delovanja društva so kupili gasilsko vozilo, motor Yamaha za čoln in reševalni čoln, potopno črpalko in električni agregat, novo motorno brizgalno Cigler, vgradili stolp za razsvetljavo in kupili gasilsko vozilo, nabavili orodno prikolico za protipožarno opremo, obnovili fasado gasilskega doma. Leta 2020 so kupili novi vodno reševalni čoln, razvili nov gasilski prapor in nabavili novo specialno vozilo za prevoz motornega čolna.

Ves čas delovanja je društvo redno skrbelo za nakup zaščitne opreme in dihalnih aparatov. Člani društva se tudi usposabljajo za različna specialna področja in se izobražujejo za potrebe gasilstva. Stota obletnica gasilskega društva je priložnost, da so se spomnili preteklosti in izrazili spoštovanje do tistih, ki so začeli z gasilstvom na Melincih.

M.Z.