Razlog za ponovno kandidaturo so dobri rezultati

Občinska uprava Občine Turnišče je bila v iztekajočem mandatu uspešna pri črpanju evropskih sredstev v okviru LAS-ovih razpisov. V okviru vseslovenskega med-LAS-ovega projekt Kolesarska veriga so nekatere nevarne ceste opremili s kolesarskimi stezami in tako poskrbeli za varnost občanov in turistov kolesarjev.

Kolesarska pot v smeri Dobrovnika (foto: M.Z.)
Kolesarska steza v smeri Nedelice (foto: M.Z.)

Projekt Odkrij nas, katerega nosilec je bila Občina Turnišče, je bil odlična priložnost, da so nasproti romarske cerkve Marije Vnebovzete postavili Turistično informacijski center (TIC) z javnimi sanitarijami in ponudbo lokalnih pridelkov. V sodelovanju s sosednjimi občinami so tudi v Turnišču nabavili električna kolesa, ki jih občani in turisti lahko najamejo.

TIC Turnišče (foto: M.Z.)

Turniško romarsko cerkev obišče letno veliko romarjev, ki pa v bližini cerkve trenutno nimajo na razpolago ustrezne gostinske ponudbe. V ta namen so TIC, ki z avtomatom ponudbe lokalnih pridelkov v manjšem obsegu zapolni to vrzel, umestili nasproti priljubljenega Marijinega svetišča.

Tako, kot v mnogih slovenskih občinah, se tudi turniški čistilni napravi počasi izteka garancijska obdobja. Zaradi povečanja potrebnih kapacitet in napredka na področju tehnologij čiščenja odpadnih voda so se odločili za rekonstrukcijo čistilne naprave, ki že poteka.

V naselju Turnišče letos raste tudi novo stanovanjsko naselje Pasike, kjer zasebni investitor gradi šest stanovanjskih objektov. Tako so poskrbeli, da imajo mlade družine možnost ostati v Turnišču, zaradi razvijajoče se industrijske cone pa se bo po vsej verjetnosti povečalo število prebivalcev.

rekonstrukcijo Zdravstvene postaje Turnišče bo občina pridobila dve splošni ambulanti (do zdaj je bila ena), večje parkirišče, obnavljajo pa se tudi ostali deli zdravstvene postaje.

Zdravstvena postaja Turnišče (foto: M.Z.)

V naslednjem mandatu po besedah župana Boruta Horvata načrtujejo izgradnjo Doma gasilcev, kulture in športa, kjer bodo ustvarili ustrezne pogoje za delovanje društev. Realizacija vseh projektov je plod dobrega sodelovanja med Občinskim svetom in Občinsko upravo. Takšnega sodelovanja si župan Horvat želi tudi v bodoče, obenem pa so dobri rezultati tudi razlog, da se je kot kandidat Slovenske demokratske stranke odločil za ponovno kandidaturo za župana Občine Turnišče.

M.Z.