Pred 100 leti Prekmurci postali del matične domovine! Se pomena takratnih dogodkov zavedamo dovolj?

Natanko pred 100 leti, na današnji dan 17. avgusta, je v Beltincih potekalo množično ljudsko zborovanje. Zbrani so takrat plebiscitarno podprli priključitev Prekmurja matici.

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev je Prekmurje dobila za zeleno mizo

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev je takrat, v mesecu juliju 2019 Prekmurje dobila za zeleno mizo. Vrhovni svet je namreč na Mirovni konferenci v Parizu sprejel predlog omenjene kraljevine in določil mejo z Madžarsko ob razvodnici med Muro in Dravo. Dotedanja skupna državna tvorba avstro-ogrska monarhija je namreč ob koncu prve svetovne vojne razpadla in na navedeni mirovni konferenci so pogajalci risali nove meje novih držav. V Prekmurju živeči Slovani prej nikoli niso bili del enotne države z ostalimi Slovenci.

Dr. Matija Slavič naknadno okrepil slovenskega dela pogajalske skupine SHS

Danes se (pre)mnogokrat pozablja, da je dr. Matija Slavič naknadno okrepil slovenskega dela pogajalske skupine SHS. Slovenci na levem bregu reke Mure, naši predniki namreč niso bili v “vsebini” pogajalske skupine. Dr. Matija Slavič (Prlek, po babici pa tudi Prekmurec) je s premišljenim pristopom v Parizu takrat uspel z naknadnim sklepom vrhovnega sveta mirovne konference prepričati, da se je večina ozemlja, kjer je v Ogrski živelo večinsko slovensko prebivalstvo (to je današnje Prekmurje), naknadno priključiti novi skupni državi SHS. Žal je takrat, kljub vsem prizadevanjem, “izvisel” del ozemlja, današnje Porabje.

Glavno in največje delo v prelomnih časih in že stoletja pred tem opravljeno doma

Zagotovo pa so glavno in največje delo takrat opravljali slovenski narodni buditelji – od Jožefa Klekla st. in njegovih sodobnikov do bolj ali manj znanih predhodnikov, od obeh Küzmičev do Košiča, Ivanocija, Küharjev, Baše, Klekla ml., Jeriča in drugih. O dogodkih in buditeljih so v preteklih desetletjih učeni možje in žene naše krajine že mnogo zapisali.

Sporočilo Jožefa Klekla na zgodovinski dan 17. avgust 1919

Dragi rojaki!


Deca ste lüblene slovenske matere, slavne Slovenije, štera prebridke skuzé morete točiti. … Poslüšajte jo, potrta srca, poslüšajte jo vsi mladi i stari, katoličanci i evangeličanci, bogati i soromaki, vsi ste njéni, nad vse vas razprestera svoje materne peroti, zato ka ste vsi njena deca, zato ka ste vsi Slovenci. To ste! … To veselo vest, glas preradosten tvojega rešenja ti naznanja tvoja slovenska mati, mati Slovenija. Prekjezeroletno robstvo konec jemle. … Veseli se, dobro slovensko lüdstvo, vüra tvoje slobode je odbila, vernost tvoja je plačo dobila!”

Jožef Klekl, star.
Novine, 17. avgust 1919

Sicer pa Dan združitve prekmurskih Slovencev kot državni praznik, ki ni dela prost dan, praznujemo od leta 2006. Ključna vprašanja, ki danes ob 100 obletnici praznovanja v Beltincih ob slovesni sveti maši ob 17.00, kjer se bodo zbrali verniki in domoljubi, ob državni proslavi ob 20.30, kjer bo slavnostni govornik predsednik Vlade RS Marjan Šarec še vedno odmevajo, pa so:

Ali informacije o teh dogodkih in njihovo sporočilo dovolj odmevajo med nami Prekmurci? Se zavedamo pomena dejanj in opravljenega dela naših narodnih buditeljev in braniteljev? Ali dovolj vemo in se zavedamo pomena dogodkov izpred desetih desetletij ter desetletij pred tem, pa tudi potem?

Uredništvo