Prejemniki otroškega in varstvenega dodatka do solidarnostne pomoči

Vir:Pixabay

Enkratni solidarnostni dodatek za prejemnike denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka

Državni zbor je včeraj, 28. 4. 2020 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A). Ta v 15. členu med drugim določa, da so upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka prejemniki denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka. Dodatek za mesec april 2020 se bo izplačal prejemnikom denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka v višini 150 evrov. Za izvedbo izplačila bo potrebna dodatna nadgradnja informacijskega sistema in ponovna izmenjava podatkov z ZPIZ-om, zato bodo le ta izvedena predvidoma konec meseca maja.

Dodatek za mesec april 2020 se bo izplačal v višini 150 evrov

Za izvedbo izplačila bo potrebna dodatna nadgradnja informacijskega sistema in ponovna izmenjava podatkov z ZPIZ-om, zato bodo le ta izvedena predvidoma konec meseca maja.

Uredništvo