V sklopu prve faze sanacije objektov v lasti Občine Ljutomer je bil prenovljen in energetsko saniran tudi objekt Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer

V sklopu energetske sanacije so vzpostavili energetsko upravljanje objekta, vgradili so  merilno opremo s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo za spremljanje obratovanja in rabe energije objekta, na dvoriščni strani objekta pa so izvedli še hidroizolacio in toplotno izolacijo ter uredili fasado.

V notranjosti so odstranili staro stavbno pohištvo in ga zamenjali z novim lesenim stavbnim pohištvo z z ustrezno izolativnostjo. Izolirali so strop nad neogrevano kletjo, prenovili so električne inštalacije in zamenjali obstoječa svetila z novimi LED svetili. Ogrevalni sistem so posodobili s toplotno črpalko zrak/voda s pripadajočo hidravlično in varnostno opremo ter navezavo do kotlovnice za ogrevanje, uredili so tudi razvode cevi v toplotno izolacijo na strop kleti ter termostatske glave in ventile.

Sočasno z energetsko sanacijo se je izvajala v letu 2019 in 2020 še rekonstrukcija objekta. Zaradi dotrajanosti je bilo potrebno na novo postaviti in ojačati nosilno konstrukcijo objekta. Izdelani so bili novi temelji, vertikalni stebri in nove armiranobetonske plošče. Predelana in obnovljena je bila tudi lesena konstrukcija dela ostrešja ter urejeno novo požarno stopnišče iz dvorane.

Dela je izvajalo Komunalno podjetje Ormož d.o.o. Skupna vlaganja v ureditev objekta Glasbene šole Slavka Osterca v Ljutomer so v letih 2019 in 2020 znašala okrog 1,8 milijona evrov.

Ravnatelj Stanislav Lašič (foto: ljutomer.si)

»Zelo smo ponosni na pridobljene prostore, v katerih se vsi učenci in zaposleni, kakor tudi ostali obiskovalci, počutijo odlično. Iskrena hvala investitorju občini Ljutomer za pripravo celotnega projekta, pridobitev nepovratnih sredstev za investicijo in podpis koncesijske pogodbe za energetsko sanacijo zgradbe,« je na otvoritveni slovesnosti, ki je bila v petek, 20. maja 2022, dejal ravnatelj šole Stanislav Lašič.

 

 

Podžupan Niko Miholič (foto: ljutomer.si)

»Gre za izjemno zahteven infrastrukturni projekt v mestu Ljutomer, saj smo prenavljali precej staro zgradbo, ki se po domače ‘ni dala’ in je bilo potrebno veliko angažmaja, da danes lahko žari v tako lepi luči,« je v svojem nagovoru izpostavil ljutomerski podžupan Niko Miholič.

Na otvoritvi so obiskovalci lahko prisluhnili godalnemu orkestru, nagovorili sta jih tudi poslanka DZ Sara Žibrat in predstavnica staršev Karolina Štefanec, prenovljen objekt pa je blagoslovil ljutomerski župnik Goran Merica.

Godalni orkester GŠ Slavka Osterca Ljutomer (foto: ljutomer.si)

 

M. Z.