V Krajinskem parku Goričko, ki pokriva enajst občin, se v poletnem času vrstijo številne prireditve. Včeraj so v Kovačevcih praznovali 22. občinski praznik Občine Grad.

Minister Aleksander Jevšek (foto: JZKPG)

Zbrane je najprej nagovorila županja Cvetka Ficko. Slavnostni govornik minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, dr. Aleksander Jevšek, je spregovoril o zelenem prehodu in trajnostnem razvoju, ki je predviden v novi finančni perspektivi.

Ideja Trideželnega parka je po besedah direktorice Krajinskega parka Goričko Stanke Dešnik stara že trideset let, Goričko bo prihodnje leto praznovalo 20 let od razglasitve z uredbo vlade RS za zavarovano območje ter 19 let vključitve v evropsko omrežje varovanih območij Natura 2000 ob vstopu v EU. Ta usmeritev pomeni novo priložnost in potrditev prave smeri k naravi in človeku prijaznemu razvoju.

Nagovorom je sledila podelitev priznanj in plaket ob 22 občinskem prazniku.

Plakete Občine Grad so prejeli:

Marija Štesl za dolgoletno, izredno uspešno in ustvarjalno pedagoško delo, za prispevek
k ohranjanju kulturne dediščine in prenašanje ljudskih običajev na mladi rod ter k obogatitvi javnega življenja in podobe Občine Grad.

Milan Špilak za vidne rezultate na področju razvoja gasilstva v Občini Grad in za vsestransko aktivnost pri razvoju vasi Grad. Za strokovno in uspešno delov v korist
lokalne skupnosti ter dolgoletno delo na področju prostovoljstva in človekoljubnih dejavnosti.

Franc Dervarič za vzorno sodelovanje in delovanje v življenjskem utripu Občine Grad in za
vidni prispevek, ki ga je pustil s svojim aktivnim delom z družbenim delovanjem
v korist razvoja in ugleda občine. Za požrtvovalno delo na področju gasilstva.

Gregor Mihalič za aktivno družbeno delovanje v korist razvoja Občine Grad na področjih športa, gasilstva, lovstva in razvoja vasi Kruplivnik.

Priznanji Občine Grad sta prejela:

Jožef Volf za dolgoletno prizadevno delo na področju gasilstva v vasi Vidonci in razvoja lokalne skupnosti.

Jožef Knap za dolgoletno prizadevno delo na področju gasilstva in razvoja lokalne skupnosti.

Mlado in staro so zabavali Čuki (foto: JZKPG)
Uradnemu delu je sledila zabava s priljubljenimi Čuki.

M.Z.