“Vroča” murskosoboška seja mestnega sveta prekinjena, nadaljevanje danes

Kot smo napovedovali v včerajšnjem prispevku, je bilo pričakovati “vročo” razpravo na seji Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota. Opozicija (predvsem stranka SDS in Modra lista) je bila včeraj do župana Jevška ostro kritična glede reševanja problematike onesnaženosti zraka, poslanska skupina SDS pa je županu Jevšku za realizacijo proračuna 2016 prisodili celo negativno oceno. Župan je sejo zaradi omejenega časa pred obravnavo 12. točke prekinil, nadaljevanje seje pa bo danes.

Župan občine Murska Sobota je zaradi nezadostnih ukrepov za reševanje problematike onesnaženosti zraka s prašnimi delci PM-10 na sejo moral uvrstiti nov odlok. Gre za zavezo države in občin, ki jim povprečno v zadnjih treh letih bistveno ne uspe izboljšati prekomerne onesnaženosti zraka. Toda, svetniki opozicije so županu očitali, da v preteklih treh letih sploh ni izvajal zavez iz programa ukrepov, da v proračunih ni zagotavljal zadostnih sredstev v skladu s tem programom in, da niti ni sprožil postopkov javnega poziva za razdelitev sredstev občanom, kot pomoči ob nakupu kurilnih naprav. Nadalje so opozorili, da predlagani odlok skupaj s programom ukrepov ne rešuje problema prekomerne onesnaženosti (predlog sploh ne zagotavlja sredstev za sistemski pristop k nadgradnji daljinskega ogrevanja in je brez dodatnih spodbud ob nakupu kurilnih naprav za občane), zato ga niso podprli. Kljub argumentom iz opozicijskih vrst pa je bil Odlok skupaj s Programom ukrepov pričakovano sprejet.

Vroča razprava pa se je nadaljevala tudi ob obravnavi Zaključnega računa za leto 2016. Da je realizacija odhodkov v višini 13,73 MIO EUR najnižja v zadnjih letih, je svetniška skupina SDS argumentirala s podatki zadnjih štirih let. Kritični so bili tudi do neomejenih možnosti župana glede prerazporeditve sredstev proračuna, saj, da je zaradi tega Zaključni račun proračuna za leto 2016 preveč drugačen, kot je bil sprejeti Proračun. Ker v svetniški skupini SDS še vedno niso dobili pisnega odgovora o cca. 273.000 EUR, ki, da so se nepojasnjeno vrnili podjetju CEROP v proračunski sklad, Zaključnemu računu proračuna niso dali soglasja k sprejemu. Tudi Zaključni račun je dobil zadostno podporo in bil sprejet.

Pričakovano so v nadaljevanju seje soglasje k zadolževanju pridobili javni zavodi RIS Dvorec Rakičan, ZKTŠ (Zavod za kulturo turizem in šport), LU (Ljudski unverzi) in Pomurski muzej (prvim trem zavodom so direktorji svetniki). Skupna zadolžitev presega 550.000 EUR, direktorji pa bodo premostitvena sredstva potrebovali za realizacijo prijavljenih projektov (nekateri že imajo sklepe o sofinanciranju, na nekatere še čakajo).

Svetniki bodo  danes nadaljevali razpravo glede predloga o diferencirani ceni storitve Pomoč družini na domu, podajali soglasje k imenovanju direktorja Pomurske lekarne MS ter imenovali nadomestnega člana v Svet javnega zavoda MIKK in RIS Dvorec Rakičan. Je ob iskanju soglasja direktorju Pomurskih lekarn MS pričakovati presenečenje?

Ker med svetniki preverjeno kroži dokument o pregrešno dragi storitvi čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode glede na ostale primerljive občine (obstajala pa naj bi tudi primerjalna analiza med občinami glede “Davka na dež”) bo danes predvidoma “vroče” vse do zadnje točke.
O tem bomo poročali že v naslednjem prispevku.

Uredništvo