Zaradi popolne zapore bodo avtobusne linij prilagojene

Z Avtobusnega prometa sporočajo, da bo predvidoma od ponedeljka, 12.12.2022, do sobote, 17.12.2022 POPOLNA ZAPORA GREGORČIČEVE ULICE na območju od krožišča pri Ulici Staneta Rozmana do priključka pri poslovni stavbi MOL.

V času popolne zapore bo avtobusni prevoz namesto po Gregorčičevi potekal po Industrijski ulici. To velja za Mestni liniji »Sobočanec I« v smeri proti Prežihovi ulici in »Sobočanec II« v smeri proti Maximusu, medkrajevni liniji Bakovci – Murska Sobota AP – Bakovci v obeh smereh in za linijo Rakičan bolnica – Murska Sobota AP – Vanča vas v obeh smereh.

V času popolne zapore bo onemogočen vstop in izstop potnikov na postajališču Murska Sobota Gregorčičeva, Murska Sobota Žuta Kuča in na začasnem postajališču pri hotelu Diana. Potnike naprošajo, da v času popolne zapore Gregorčičeve ulice, namesto začasnega postajališča pri hotelu Diana, uporabljajo peron 1A na Avtobusni postaji Murska Sobota.

M.Z.