Priložnost za mlade družine – v Murski Soboti kmalu na razpolago nova stanovanja na Kocljevi ulici

Foto: SSRS

Že v drugi polovici leta 2021 bo Javni stanovanjski sklad RS prevzel in oddal preko javnega razpisa po stroškovni najemnini mladim družinam, družinam in ostalim ciljnim skupinam prebivalstva stanovanja, ki so jih v Murski Soboti od investitorja, to je podjetje Imo Real, odkupili kar 27 že v lanskem letu.

Gre za prvi nakup Sklada v mestni občini.

Stanovanjski sklad RS je 27 stanovanj v Murski Soboti kupil preko Javnega poziva za nakup stanovanj in zemljišč za izgradnjo stanovanj od prodajalca Imo Real, d.o.o. Stanovanja, ki jih je odkupil Sklad so v zaključni fazi gradnje, skupno pa obsegajo površino 2193,33 m2, s pripadajočimi 27 parkirnimi mesti v kleti objekta.

 

Skupna pogodbena vrednost znaša 3.519.495,00 EUR brez DDV oziroma 3.853.847,03 EUR z DDV.

 

 

 

“S tem nakupom Sklad uresničuje cilje nacionalne stanovanjske politike na področju večanja stanovanjske mobilnost prebivalstva, omogočanja lažje dostopnosti do stanovanj ter ustvarjanja uravnotežene ponudbe kakovostnih in funkcionalnih stanovanj ter sledi svoji zavezi po pridobitvi čim večjega števila najemnih stanovanj na območju celotne Republike Slovenije”, je v sporočilu za javnost zapisal Sklad.

Uredništvo