V četrtek je podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Ivan Koncut na obisku v Lendavi gostil predstavnike Urada Vlade RS za demografijo

Na delovnem sestanku v mestni hiši so se sestali vršilec dolžnosti direktorja Urada Vlade RS za demografijo mag. Danilo Lončarič s sodelavci, predsednik Društva upokojencev Lendava, predsednik Turistične zveze Lendava vabi, predstavnici Kluba študentov Lendava ter predstavniki Občine Lendava.

Delegacija Urada Vlade RS za demografijo (foto: lendava.si)

Delovni obisk je bil organiziran z namenom predstavitve področja delovanja Urada. Predstavili so projekte, ki jih pripravlja Urad in so neposredno povezani z lokalno skupnostjo. Razprava je potekala na temo demografskih izzivov Občine, projektov Urada in možnostjo pridobitve evropskih sredstev (vezanih na demografsko politiko) za lokalno skupnost.

Mag. Danilo Lončarič, je prisotnim podrobneje predstavil projekt »Demografsko oko«. V sklopu omenjenega projekta si Urad prizadeva s strani lokalnih skupnosti pridobiti čim več ukrepov, ki jih posamezna občina izvaja v sklopu demografske politike ter vsem državljankam in državljanom omogočiti dostop do zbranih podatkov preko spletne platforme.

Ivan Koncut je prisotnim predstavil trenutne aktivnosti in največje razvojne projekte občine. Poudaril je, da je zaradi starajoče se družbe in negativnih demografskih trendov občina postavljena pred velik izziv, kako narediti preobrat in ohraniti mlade v domačem okolju oziroma jih privabiti nazaj domov. Predstavil je nekaj ukrepov, ki se v Občini v ta namen že izvajajo ter pozdravil pobudo urada, da smo pri izvajanju ukrepov z namenom doseganja pozitivnih trendov na področju demografije v občini sogovornik.

Srečanje s predstavnikom Urada Vlade RS za demografijo v Lendavi (foto: lendava.si)

Predsednik Društva upokojencev Lendava Aleksander Varga je poudaril, da je njihovo društvo eno izmed starejših upokojenskih društev v Sloveniji in predstavil številne dejavnosti, ki jih izvajajo. Delovanje Turistične zveze Lendava vabi ter najnovejšo pridobitev na področju turizma Zipline Vinarium ter njihove aktivnosti je predstavil predsednik zveze Janez Somi, pogled na demografijo, aktivnosti mladih v občini ter težave, s katerimi se soočajo mladi, pa sta prisotnim predstavili predstavnici Kluba študentov Lendava.

Med pogovorom in na podlagi medsebojne izmenjave informacij so se prisotni strinjali, da številna društva s svojimi programi izboljšujejo kvaliteto bivanja v občini ter da je tudi v bodoče potrebno veliko pozornosti namenjati projektom, ki vplivajo na izboljšanje demografske slike v občini.

M. Z.