Projekt “Drugi tir” stoji, Dragonja in Sajić pa iz podjetja 2TDK molzeta cca. 7.500 EUR/mesec!

Vir: www.drugitir.si

Podjetje 2TDK – projektna družba, za katero je bilo že v naprej jasno, da bo molzna krava za izbrance te vlade, dobiva epilog. Čeprav projekt stoji in “čaka” na odločitev vrhovnega sodišča (ustavno sodišče je v januarju 2018 presodilo, da zakon o referendumu in ljudski iniciativi ni skladen z ustavo), se eni prav gotovo veselijo slehernega meseca, ko so plačani za svoje (ne)delo. Med njimi kraljujeta Metod Dragonja ter Žarko Sajić. Prvi mesečno prejema 8.000 EUR bruto, Sajić pa 7.500 EUR bruto, je zapisal vir spletnega portala finance.si.

Spomnimo, da je podjetje 2TDK Vlada RS ustanovila 31. marca 2016, 2. junija 2016 pa Žarka Sajiča imenovala za začasnega poslovodjo družbe (oz. za največ dve leti). Ministrstvo za finance je za ustanovni kapital družbi namenilo 1 MIO EUR in še 20 MIO EUR za nujna pripravljalna dela (vir: Poslovni načrt). Za redno in uspešno poslovanje pa je vlada v poslovnem načrtu predvidevala zaposliti največ pet uslužbencev.

Že v novembru 2017 je generalni direktor družbe postal Dragonja, Sajić pa je ostal direktor družbe in član poslovodstva. Družba je v začetku decembra od več kot 100 prijavljenih kandidatov “poiskala” strokovnjaka za javna naročila in koncesije, strokovnjaka za predore ter strokovnega sodelavca za administracijo, upravljanje človeških virov in varnost.

Dva direktorja (še za enega je v Poslovnem načrtu “rezervirano” mesto) in trije zaposleni. Ni kaj, sanjske službe!

Uredništvo