Proračunu Občine Radenci v prvi obravnavi svetniki rekli DA!

Na včerajšnji 3. redni seji Občine Radenci, so svetniki obravnavali tudi proračun Občine Radenci za leto 2019 – prva obravnava. Župan občine Roman Leljak je kot predlagatelj proračuna dobil prvo zeleno luč, do druge obravnave pa bo moral upoštevati kar nekaj potrebnih zahtev in sprememb.

Proračun za leto 2019 je sicer na strani prihodkov predvideval za 8.350.170 EUR (davčnih 46 %, nedavčnih 21 %, transfernih 12 % in kapitalskih 21 %) prihodkov in 9.014.562 EUR (tekoči 29 %, transferni 44 %, investicijski 24 %  in inv. transferji 3 %) odhodkov. Občina bi tudi prodala kapitalski delež v višini 1.2 MIO EUR, odplačala pa bi za slabih 181.000 EUR dolga iz naslova zadolževanja iz preteklih let. V letu 2019 se ne bi dodatno zadolževala. Tako bi proračunsko leto končala s proračunskim presežkom v višini 354.684 EUR.

Ključen vir izrednih prihodkov predstavljata prodaji širokopasovnega omrežja (osnovno sredstvo) v višini 1.6 MIO EUR in kapitalskega deleža v Domu starejših DOSOR d.o.o. v višini 1.2 MIO EUR. Ravno prodaja širokopasovnega omrežja pa za svetnike ni sprejemljiva, dvom pa je bil izražen tudi na višino predvidenih prihodkov iz naslova prodaje kapitalkega deleža Doma starejših DOSOR d.o.o. Spomnimo, da je v osnutku pogodbe s prejšnjim županom višina prihodkov znašala 800.000 EUR oz. za slabih 40 % manj!

Sicer pa bo Odlok o proračunu Občine Radenci ponovno na preizkušnji že v naslednjem tednu, tokrat v drugi obravnavi!

Uredništvo