Prva peticija iz doma za starejše pod sloganom “Starajmo se dostojanstveno”!

Foto:fb

Drago Istenič, stanovalec v domu za starejše Dom Petra Uzarja Tržič, je preko svoje ustanove v javnost posredoval peticijo, ki opozarja na probleme dviga oskrbnin in pomanjkanja kadra na področju oskrbe in nege. V peticiji  pod sloganom Starajmo se dostojanstveno, poziva pristojno ministrstvo k ukrepanju.

Poziv h konkretnim ukrepom za zagotovitev kadrov in kritju višjih stroškov dela v domovih!

Peticijo je v imenu Isteniča v javnost posredovala kar v.d. direktorica Anamarija Kejžar in s tem jasno “odprla” še kako perečo problematiko pomanjkanja kadrov in stroškov dela na področju oskrbe starostnikov. Spomnimo, da je “sodu dno” izbil predvsem dvig plač tudi javnim uslužbencem zaposlenim v domovih, katerih povečanje stroškov dela pa je bilo zaradi načina zagotovitve prihodkov (slednje zagotavlja ZZZS) vgrajeno v ceno domske oskrbe.

Pobudnik peticije, stanovalec Drago Istenič, v obdobju poldrugega meseca pričakuje podporo h peticiji s strani drugih stanovalcev, svojcev, društva upokojencev in zaposlenih v domovih iz celotne Slovenije.

Uredništvo