Prvi DA za “napad” privatnih osnovnih šol in izogibanje odločitvi ustavnega sodišča glede izenačenitve financiranja z javnimi šolami!

Vir:Pixabay

Vlada je z zamrznitvijo izvajanja odločbe (“zaveze”) ustavnega sodišča, ki je v zvezi s financiranjem zasebnih osnovnih šol že v letu 2014 povedalo, da so le te upravičene do enake obravnave kot javne šole nakazalo smer, da ne misli spoštovati najvišje veje sodne oblasti in tako izigrala njeno odločbo. Tako je koalicija (SMC, SD, DESUS) skupaj z LEVICO ter dvema nepovezanima poslancema (Bratuškova ter Klajnščkova) s 60 glasovi ZA in 22 PROTI dala zaleno luč za začetek postopka spremembe ustave, kjer bodo poskušali spremeniti določilo, ki ne bi izenačevalo enake obravneve financiranja javnih in zasebnih šol pri izvajanju obveznega javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja.

V ustavo sprememba z zapisom, da se lahko obvezno osnovnošolsko izobraževanje v zasebnih šolah financira pod pogoji in na način, kot to določa zakon!

Ker je “do danes” v 57. členu Ustave RS zapisano, da je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in se financira iz javnih sredstev, je tudi ustavno sodišče v letu 2014 različno financiranje javnih in zasebnih osnovnošolskih programov razsodilo kot neustavno. Vlada je namesto k spoštovanju te odločitve, da zasebnim šolam zagotovi enako, 100% financiranje za izvajanje obveznih javnih programov in ne 85%, kot to počne še danes, izvedla manever in začela postopek spremembe ustave. Za le to je potrebna 2/3 večina, kar pa na “prvi preizkušnji”, ki se je oddvila v torek v parlamentu kaže, da bo do le te vsekakor prišlo!

Tudi mnenje varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer, da v primeru, da država prepusti del izvajanja šolstva zasebnim šolam ne vidi razlogov, da bi financiranje le teh bilo pod drugačnimi pogoji, kot za javne, ni zaleglo. Očitno so “vladni liderji” mnenja, da je treba udariti po šestih zasebnih šolah in to kljub temu, da je tudi sam premier Cerar v enem izmed obiskov katoliške osnovne zasebne šole v letu 2016 izjavil, da je kot pravnik nesrečen, ker zamujajo z izvršitvijo ustavne odločbe. Očitno je spet pokleknil pred pristiski uigranega “dvojca” Židan-Erjavec ter velikih “protivernikov” v LEVICI in se raje odločil za mir kot spoštovanje enakih pravic in pravne države.

Uredništvo