Puconsko pokopališče bogatejše za trosišče!

Vir: www.puconci.net

Ponuditi svojcem, oziroma izpolniti željo pokojnega, da se ga po smrti raztrosi v naravi, je pogled v napredek, razvoj posamezne občine. Pomurska občina, ki sledi potrebam svojih krajank in krajanov in, ki opušča stereotipe klasične pogrebne dejavnoste, je občina Puconci. Ta je s pomočjo arhitektke ” in predstavnikov KS Puconci razvilo idejo” in umestilo sodobno trosišče na pokopališču Puconci.

Prvi pogovori v KS Puconci že v letu 2016!

“Eden od argumentov, da zgradimo trosišče je bil ta, da se pojavlja vse več starejše populacije, predvsem taki, ki nimajo za sabo nikogar, ki bi po smrti skrbel za njihove grobove”, navaja vir na spletni strani KS Puconci. Ttrosišče je bilo s podporo predstavnikov KS uvrščeno v program dela KS Puconci za leto 2017 in že dobilo svojo podobo. Avtorica trosišča je bila arhitektka Tanja Borovšak.

Sicer pa se je še pred nekaj več kot dvema desetletjema skoraj 90% pokopov v Pomurju opravilo klasično s krsto, razliko je predstavljala upepelitev pokojnega in pogreb z žaro. Danes je razmerje obratno, kot alternativa pa se vse bolj uveljavlja raztros pokojnega.

Uredništvo