Občina Radenci končno v prenovo bazena!

Vir:pixabay

Potem, ko se svetniki občine Radenci niso uspeli dogovoriti, kakšno prihodnjo podobo naj bi imel odprti bazen v prelepem parku v Radencih, se je “zgodba” očitno odvila v pravo smer. Ko je vse že kazalo, da bo prišlo do poizvedovalnega referenduma, kjer naj bi o prihodnji ureditvi “Parkovno-bazenskega kompleksa” odločili občani, se je v četrtek odvila izredna seja. Pod zahtevo le te se je podpisalo pet svetnikov.

Tema zahteve svetnikov: Razprava in odločitev o izgradnji oz. obnovi bazenskega kompleksa!

Podpisani svetniki Franc Himelrajh, Aleš Kaučič, Kristjan Küčan, Jožef Toplak in Sašo Zidar so v skladu s 1. odstavkom 22. člena Poslovnika občinskega sveta občine Radenci dne 23.10.2017 vložili zahtevo za sklic izredne seje. Pri tem so sledili cilju, da občinski svet končno odloči, v kakšni obliki se bo pristopilo k obnovi bazenskega kompleksa in, da se te odločitve ne preloži na občane. Kot vemo, se svetniki na prejšnjih sejah niso uspeli sporazumeti ali naj bodoči bazenski kompleks postane konvencionalni ali klasični, zato je župan Rihtarič že pripravil predlog sklepa, da to odločitev na Svetovalnem referendumu sprejmejo (odločijo) občani. Sklep, da pa se gre v prenovo bazenskega kompleksa je bil namreč še v veljavi.

V četrtek zvečer ob 17.15.,v sejni sobi Izvir hotela Radin, so tako svetniki začeli razpravo o prihodnosti bazenskega kompleksa!

Svetnik Franc Himelrajh s sopodpisniki je opozoril, da je končno nastopil čas, da ta občinski svet odloči o prihodnosti bazenskega kompleksa v Radencih. Svetniki, da imajo dovolj informacij in potrebnega gradiva (idejne zasnove, okvirni stroški obnove…), da lahko odločijo še danes. Da bi podprli predlog župana Rihtariča, da zaradi bližajočih se volitev v naslednjem letu o tem projektu odločitev sprejme občinski svet v novi sestavi in novim aktualnim županom, da ne pride v poštev.

Po razpravah in izmenjavi mnenj svetnikov in župana so svetniki soglasno odločili, da se pristopi k pridobivanju vse potrebne dokumentacije o izgradnji (obnovi) klasičnega bazena. Očitno je, da bo v prelepem parku v Radencih končno prišlo do obujanja spominov iz preteklosti. Radenci (in okoliški kraji) si to vsekakor zaslužijo.

Uredništvo