Ravnanje policije je bilo nezakonito, kar bomo dokazali v pravdi, tako rumeni jopiči

Foto: Zajem zaslona

V petek 9. julija, je bilo predstavljeno policijsko poročilo glede ukrepanja policije na neprijavljenem shodu 25.6.2021 na Prešernovem trgu.

Tako zapiše (beri povzame) Anton Olaj, generalni direktor policije na svojem fb profilu

“Na novinarski konferenci Generalne policijske uprave (GPU) smo danes, 9. julija 2021, predstavili izsledke strokovnega nadzora na Policijski upravi Ljubljana (PU Ljubljana), ki je bil izveden v povezavi z varovanjem neprijavljenega javnega shoda na Prešernovem trgu v Ljubljani 25. junija 2021.
dr. Anton Olaj
Zaradi velikega zanimanja javnosti in zaradi objektivnosti informiranja javnosti sem sprejel odločitev, da se danes poročilo skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, tudi javno objavi.
Šlo je za dogodek visokega tveganja. Želim poudariti, da se je na širšem območju Prešernovega trga nahajalo več kot 9.000 ljudi. PU Ljubljana je z izvedbo varovanja zagotovila stanje, v katerem ni prišlo do hujših in množičnih kršitev javnega reda, kar je uspeh in kar je tudi omogočilo normalno izvedbo osrednje državne proslave ob Dnevu državnosti, ki je potekala skoraj sočasno na Trgu republike.
Prav je, in zato policistkam in policistom, ki so sodelovali pri varovanju tega operativno zahtevnega dogodka, za obsežno opravljeno delo, izrekam pohvalo.
Sedaj pa pojdimo »in media res« kar vsebinsko povezujem z znanim rekom, da »kdor dela, tudi greši«.
Na Prešernovem trgu v Ljubljani se je 25. junija odvijal neprijavljeni javni shod poimenovan »protestna ljudska skupščina«. Policija je bila v teh okoliščinah dolžna vzdrževati javni red. Izvedeni ukrepi in pridržanje 13 udeležencev shoda, ki pripadajo tako imenovani skupini »rumenih jopičev«, so v javnosti sprožili številne dvome in ugibanja,
· ali je policija svoje delo opravila nepristrano;
· ali je policija opravila svoje delo strokovno in zakonito;
· ali je policija omogočila vsem udeležencem shoda enako udejanjanje ustavnih pravic;
· ali je policija ukrepala zoper rumene jopiče zaradi in na poziv govoric iz skupine pripadnikov »protestne ljudske skupščine«.
Za odgovore na ta vprašanja je bilo potrebno ugotoviti relevantna dejstva.
Nadzorniki so za kritičen čas opravili pregled vsebin videoposnetkov policijskih kamer, in ogled video posnetkov spletnih omrežij. Prav tako so nadzorniki poslušali posnetke policijske telefonske komunikacije in komunikacije preko policijskih radijskih zvez.
Ugotovljeno je bilo, da so predstavniki »rumenih jopičev« na enoten in organiziran način pristopili do in na Prešernov spomenik, kjer je že potekal neorganiziran shod udeležencev »protestne ljudske skupščine« in razgrnili svoj transparent. Zaradi njihovega prihoda na spomenik, so morali nekateri pripadniki »protestne ljudske skupščine« sestopiti. Takoj po
razgrnitvi transparenta so do njih pristopili udeleženci »protestne ljudske skupščine«, med katerimi je prišlo do prerivanja, ki se je stopnjevalo v kršitve javnega reda in miru.
Ob 18 uri 57 minut in 15 sekund je po radijski komunikaciji policist PPE seznanil vodstvo varovanja na Prešernovi, da so (citiram) »rumeni jopiči« zasedli prostor, kjer so si »levičarji« postavili svoj oder, in hkrati želel navodila glede ukrepanja ter vprašal: ali samo varujemo, ali jih razdvajamo, ali začenjamo s pridržanjem.
Ob 18 uri 57 minut in 43 sekund (28 sekund kasneje) je vodstvo varovanja na Prešernovi odredilo (citiram) »Odstranite rumene jopiče s Prešernovega spomenika«.
Ta odločitev je v nadaljevanju sprožila ukrepanje policije zoper tiste pripadnike rumenih jopičev, ki so kršili JRM, ne pa tudi zoper privržence protestne ljudske skupščine, ki so tudi takrat kršili JRM.
Za tako razlikovanje v ukrepanju policije ni pravne podlage.
Ob 18 uri 57 minut 59 sekund se sliši poziv policiji govorca protestne ljudske skupščine preko ozvočenja: »Odstranite to neonacistično sodrgo, če ne, jo bomo mi«.
Izražen dvom v javnosti, da je Policija sprejela odločitev o ukrepanju zoper skupino rumenih jopičev zaradi pozivanja govorca protestne ljudske skupščine je s kronološkim prikazom časa prepričljivo ovržena. Odredbo o ukrepanju je sprejelo policijsko vodstvo varovanja 16 sekund prej kot je govorec protestne ljudske skupščine začel s ščuvanjem množice in pozivanjem policije k ukrepanju.
Ugotovljeno je še, da PU Ljubljana v nobenem od svojih dokumentov (ki so dostopni nadzornikom) ni navedla aktivnosti oziroma ukrepov, ki jih bo izvedla kriminalistična policija v zvezi morebitnih sumov storitve KD Javnega spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti (297. člen KZ-1) in KD Preprečitev ali oviranje javnega shoda (145. člen KZ-1).
V nadaljevanju so nato policisti pridržali 13 oseb iz skupine Rumenih jopičev, ki niso upoštevali njihovih zakonitih ukazov. Na podlagi ogledov videoposnetkov je bilo ugotovljeno, da so javni red kršili vsaj še 4 udeleženci »protestne ljudske skupščine«, s katerimi pa policisti na kraju niso izvedli policijskih postopkov. Nadzorniki so v zvezi s tem ugotovili,
da so se nekateri policisti namreč nahajali v neposredni bližini kršitev pripadnikov »protestne ljudske skupščine«. Obstaja možnost, da policisti v zelo napetih varnostnih razmerah dejansko niso zaznali vseh kršitev. Prav tako je z verjetnostjo možno oceniti, da so nekateri policisti videli te kršitve, vendar zoper kršitelje niso ukrepali zato, ker niso prejeli takšnega ukaza. Iz poročila PU Ljubljana o opravljenem varovanju ne izhaja, da bodo naknadno ugotavljali kršitelje zoper katere niso ukrepali.
Nadzorniki so te ugotovljene nepravilnosti in še druge opisali in predlagali, da se pristopi k ugotavljanju odgovornosti, s čimer se strinjam”, tako generalni direktor policije Olaj.

Rumeni jopiči so se na ugotovitve že odzvali in na svojem fb profilu zapisali:

“Rumeni jopiči ne bomo popuščali. Po 42. členu Ustave imamo pravico do javnih zborovanj. Aretacija, pridržanje in nasploh ukrepanje Policije je bilo nezakonito in nestrokovno. To bomo dokazali. Uporabili bomo vsa pravna sredstva. Hvala vsem ljudem za podporo in donacije.”

“Policijsko poročilo je razočaranje. Ampak kako bi lahko pričakovali, da bo organizacija sama pri sebi našla napake. Bilo je v stilu “pogledali smo se in smo ugotovili, da smo prav dobri.” Kakorkoli, nadaljujemo po pravni poti.”

Spomnimo, da je Sindikat policistov Slovenije pred uvedenim nadzorom tako postregel z besedami ministru za notranje zadeve g. Alešu Hojsu in generalnemu direktorju policije dr. Antonu Olaju (in priložil video posnetek na povezavi – https://www.facebook.com/Sindikat-policistov-Slovenije-117230518299642)

Neodvisen nadzor je torej pokazal postavljanje policije na stran le ene