Razpisane štipendije v Občini Beltinci!

Foto: obcina.beltinci

Občina Beltinci razpisuje na podlagi 6. člena Pravilnika o štipendiranju v Občini Beltinci (Ur. l. RS, št. 21/09, 82/15 in 56/17) in v sodelovanju s Pomursko izobraževalno fundacijo (PIF) Murska Sobota štipendije za nadarjene študente za študijsko leto 2019/2020

Občina Beltinci razpisuje štipendije za nadarjene študente

Občina Beltinci razpisuje skupaj 10 občinskih štipendij v višini 120,00 EUR/mesec, pri čemer se pet štipendij dodeli študentom naravoslovnih oziroma interdisciplinarnih ved, pet štipendij pa študentom družbenih oziroma humanističnih ved.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati potencialni prejemniki

Študentje morajo izpolnjevati naslednje pogoje in kriterije za dodelitev štipendije:

  • da imajo najmanj 3 leta stalno prebivališče v Občini Beltinci,
  • da imajo status študenta (lahko tudi izrednega, vendar ti ne smejo biti zaposleni
    ali prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje),
  • da so vpisani na dodiplomski študijski program (v najmanj drugi letnik) ali podiplomski študijski program,
  • da imajo v preteklem študijskem letu povprečno oceno vseh opravljenih izpitov
    najmanj 8,5.

Za ostale podrobnosti iz razpisa pa na spletni povezavi Občine Beltinci.

Uredništvo

 

 

 

 

 

 

 

v sodelovanju s Pomursko izobraževalno fundacijo
(PIF) Murska Sobota objavlja