Okoli 3000 dreves

Danes je bila v sklopu projekta Zelena poslovno – industrijska cona Beltinci izvedena zasaditev dreves. V sklopu projekta ZPIC je namreč med drugim predvidena tudi hortikulturna ureditev v skladu s smernicami za krajinsko ureditev, ki jih je v letu 2021 izdelal KOLEKTIV TEKTONIKA.

(foto: beltinci.si)

Na cca. 0,5 hektarja se je zasadilo več kot 3000 dreves kot so hrast, beli gaber, jerebika, divja češnja, divja hruška ipd. Navedeno bo vsekakor vplivalo na zmanjšanje oz. omejilo hrup med bivalnim delom naselja Beltinci in ZPIC.

Projekt je sofinanciran v celotni vrednosti upravičenih stroškov iz sklada Načrta za okrevanje in odpornost, razvojno področje C3: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponenta K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje in investicija D: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko – poslovne infrastrukture.

(foto: beltinci.si)

M.Z.