Regres na račune vsem upokojencem!

Danes so se upokojenci in invalidi ob izplačilu mesečne pokojnine za mesec julij lahko razveselili še izplačila regresa. Tokrat so ga dobili vsi in sicer ne glede na višino pokojnine (invalidnine), ki jo prejemajo. Odločitev, da bodo regres prejeli prav vsi, je vlada sprejela z Novelo zakona o izvrševanju proračuna za leti 2017 in 2018, za izplačila pa je državni proračun zagotovil cca. 127 MIO EUR sredstev.

Pred uveljavitvijo Novele o izvrševanju proračuna do regresa le tisti do 750 EUR pokojnine!

Upokojenci, ki so v preteklih nekaj letih prejemali pokojnino nad 750 EUR, do letnega dodatka (regresa) niso bili upravičeni, ukrep pa je bil “sprožen” zaradi varčevalnih ukrepov, ko je “svet” skupaj s Slovenijo padel v recesijo. Ker so se razmere tudi v RS bistveno izboljšale, gospodarstvo pa okrevalo, je takšen ukrep bil smiseln in pravičen. Regres se bo izplačeval v različnih zneskih in sicer v odvisnosti od prejemanja višine pokojnine. Tisti z najnižjo pokojnino in sicer do 430 EUR bodo prejeli regres v višini 400 EUR, prejemniki pokojnine v zneskih nad 760 EUR pa bodo prejeli 90 EUR.

Natančni prejemki letnega dodatka upokojencem!

Višina pokojnine Regres
do 430 EUR 400 EUR
od 430 EUR – 530 EUR 260 EUR
od 530 EUR – 630 EUR 200 EUR
od 630 EUR – 760 EUR 150 EUR
nad 760 EUR 90 EUR
Uredništvo