Rezultati mature 2017 znani – nekaj “biserov” tudi iz Pomurja

V letu 2017 se je k opravljanju splošne in poklicne mature prijavilo skupno 17.704 kandidatov (splošne 7.122 in poklicne 10.582 kandidatov), opravljalo pa jo je 14.379 (81,2%). Iz pomurske regije je k opravljanju mature pristopilo 664 kandidatov (233 k splošni in 431 k poklicni), je povzeto iz vira www.mizs.gov.si.

Uspeh kandidatov, ki so pristopili k opravljanju splošne mature zadovoljiv, čeprav slabši, kot lani!

Od 5.699 gimnazijcev (ti so uspešno zaključili 4. letnik gimnazije), jih je na maturi bilo uspešnih 93,45% (5.326 kandidatov). K tem moramo prišteti še 50 tistih, ki so kot 21 letniki prvič opravljali maturo (uspešnih je bilo 11 (22%) in 62 tistih, ki so jo opravljali po maturitetnem tečaju (uspešnih je bilo 31 oz 50%).

Rezultati pri poklicni maturi podobno kot v lanskem letu! 

Od 7.528 kandidatov, ki je prvič v celoti opravljalo maturo pri vseh 4 izpitnih enotah, jih je uspešnih bilo 7.012 (93,15%). V srednjem – strokovnem izobraževanju je bil uspeh 94%, v poklicno tehniškem 84,54% ter v programu poklicni tečaj 98,13%.

Zlati maturanti tudi iz Pomurja (od skupno 260).

Vseh točk pri splošni maturi sicer ni dosegel noben kandidat iz Pomurja (uspelo je 15 kandidatom iz drugih regij), je pa kar nekaj takih, ki so dosegli 30, 31 ali 32 točki. Koliko točno takih je, trenutno iz vira še ni razbrati, vemo pa že, da prihajajo iz vseh Pomurskih gimnazij.

Vsem, ki so že na zasluženih počitnicah čestitamo v imenu uredništva, vsem ostalim pa že držimo pesti za jesenski rok. Čestitke tudi vsem učiteljem in ravnateljem šol.

Uredništvo