Vlada namerava zvišati RTV prispevek, a jo opozicija pri tem trenutno še uspešno ovira

Predsednik vlade Robert Golob je konec junija na sestanku s predstavniki sindikatov javnega sektorja napovedal, da bodo prispevek za RTV Slovenija zvišali po ureditvi razmer v osrednji medijski hiši. Depolitizacija in ureditev financiranja javne RTV sta po takratnih Golobovih besedah nujni še pred poletjem.

Do danes se v zvezi s tem ni zgodilo še nič. Vlada se za spremembo višine RTV-prispevka v višini največ deset odstotkov, kot dovoljuje zakon, še ni odločila, čeprav jo je k temu javno pozvala RTV Slovenija. Višino RTV-prispevka lahko vlada spremeni za največ deset odstotkov, če za to obstajajo utemeljeni ekonomski razlogi, vendar najkasneje do 1. septembra tekočega leta za prihodnje leto.

Ta teden se je znova oglasil Branimir Štrukelj, ki v pismu Državni zbor poziva po čim prejšnji razrešitvi članov programskega sveta. Da gre za političnega aktivista v vlogi sindikalista, je zdaj že vsem jasno. Štrukelj je namreč večkrat neuspešno kandidiral za poslanca oziroma evroposlanca na listi stranke Levica.

Danes je pričel teči 35-dnevni rok za zbiranje 40.000 podpisov za razpis TREH naknadnih zakonodajnih referendumov, med njimi tudi o referenduma o RTV.

Referendum proti politizaciji RTV je prvi korak do ukinitve RTV prispevka. V tem trenutku je potrebno preprečiti, da vlada Roberta Goloba z novim zakonom ne dobi popolne oblasti nad RTV. S sodelovanjem nevladnih organizacij v novoimenovanem Svetu zavoda, ki jih v zakonu predlaga Golobova vlada, dobi vlada popolno kontrolo nad dogajanjem v RTV Slovenija, kar omogoča zvišanje prispevka v okviru dogovora s sindikati.

to je naslednji korak, najprej je treba preprečiti da vlada z novim zakonom ne dobi popolno oblast nad RTV, ker če dobi popolno oblast bodo prispevek celo povišali kot je to omenil g Golob.

V kolikor ste pripravljeni na poti do ukinitve RTV prispevka, na krajevnem uradu ali upravni enoti na predpisanem obrazcu overite svoj podpis, obrazec pa oddajte na stojnici Slovenske demokratske stranke pred Upravno enoto ali pa ga po pošti pošljite na naslov Slovenska demokratska stranka, Trstenjakova 8, 1000 Ljubljana.

M.Z.