S perutnino v Sloveniji popolnoma samooskrbni!

Foto:Pixabay

Visokospecializirana in tehnološko zelo zahtevna reja, ki jo izvajajo perutninska podjetja so poskrbela, da je Slovenija v celoti samooskrbna s perutnino, proizvaja s presežki in je izvozno usmerjena.

S perutnino v Sloveniji celo s cca. 3 do 17% presežki !

Če primerjamo celotno živinorejsko pridelavo, perutninska reja dosega 18% skupne vrednosti in 8% skupne vrednosti v kmetijstvu. Sodi pa tudi med panogo, ki je izvozno usmerjena in v stalnem presežku.

V Sloveniji je recimo domača prireja mesa v letu 2016 znašala 66 tisoč ton klavne mase, poraba perutninskega mesa na prebivalca pa je znašala 30 kg, piše vir http://www.mkgp.gov.si.

Uredništvo