SDS ponovno vložila predlog za izboljšanje položaja socialno najbolj ogroženih invalidskih upokojencev!

Foto: Pixabay

Ali bo Šarčeva koalicija zmogla podpreti predlog zakona, s katerim želijo v stranki SDS izboljšati položaj socialno najbolj ogroženih invalidskih upokojencev? Odločitev bo znana kmalu, predlog stranke SDS pa vsebuje določilo, da se določi najnižja možna pokojnina za invalidsko upokojene v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka, kot je določen z zakonom o socialnih prejemkih.

Stranka SDS ponovno vložila predlog zakona o spremembi zakona (ZPIZ-2), s katerim bi invalidskim upokojencem odmerila pošteno invalidsko pokojnino

Poslanska skupina SDS je predlog zakona o spremembi zakona (ZPIZ-2) v parlamentarni postopek vložila konec prejšnjega tedna. V stranki ponovno opozarjajo na najbolj ranljivo skupino invalidskih upokojencev, tako tisti, ki so invalidsko upokojeni zaradi poškodbe ali bolezni zaradi dela ali pa izven dela. Zato predlagajo, da se odnos do najranljivejših obravnava najmanj tako, da se jim odmeri invalidka pokojnina vsaj v višini, kot znaša denarna socialna pomoč, torej 402,18 EUR. 

Spomnimo, da je v letu 2017 za Republiko Slovenijo določen prag tveganja revščine v višini 635 EUR, povprečna invalidska pokojnina pa znaša le 495 EUR. To pomeni, da imamo danes stanje v Sloveniji, kjer mnogi invalidi (tudi delovni) danes na svoj račun prejemajo še manj, kot 392,75 EUR. V zadnjih letih se je predvsem izboljšal položaj socialno ogroženim, ki danes v primeru upravičenosti do socialnega transferja prejemajo najmanj osnovni znesek minimalnega dohodka, ki znaša od 1.8.2019 naprej 402,18 EUR.

Uredništvo