SDS z ukrepi davčnih razbremenitev do “polnejših” denarnic državljanov RS, kmetov, podjetij, podjetnikov in mladih!

Vir:www.sds.si

Stranka SDS je pred dnevi objavila rešitve davčnih razbremenitev, ki bodo prispevale k “polnejšim” denarnicam državljanov in lepši prihodnosti Slovenk in Slovencev. Gre za nabor pomembnih in potrebnih ukrepov, ki bi okrepile kupno moč gospodinjstev, samostojnih podjetnikov posameznikov, kmetov, mladih podjetij, mladim pa omogočile lažjo odločitev za osamosvajanje in ustvarjanje lastne družine. Celoten program stranke je predstavljen na spletni strani stranke.

DDV takoj na predkrizno raven 20% ter 8,5% in uvedba 5% davka za življensko najnujnejše potrebščine!

DDV državi prinese cca. 3,3 milijarde evrov na leto, povečani stopnji (iz 20% na 22% ter iz 8.5% na 9.5%) pa sta bili uvedeni le kot začasen ukrep v času svetovne gospodarske krize. Ker so ti časi mimo, bo stranka SDS stopnjo DDV znižala na predkrizno raven, hkrati pa uvedla novo posebno stopnjo DDV v višini 5% za nakup najnujnejših življenskih potrebščin.

Uvedba družinske dohodnine po vzoru drugih držav in zvišanje investicijske olajšave in razširitev nabora na vsa osnovna sredstva in na nepremičnine!

Druga rešitev, predlagana po vzoru drugih držav, ki jo zagovarja stranka je t.i. vložena družinska dohodnina. To pomeni, da bi zakonca vložila enotno dohodninsko napoved (skupne dohodke, ki sta jih ustvarila v gospodinjstvu) in uveljavljala skupno olajšavo, ki jima pripada.

Pri dohodninski napovedi bi stranka posameznike (oz. v primeru vložene družinske dohodnine) dodatno razbremenila še z znižanjem davčne osnove (zaradi višjih priznanih stroškov) ob uveljavljanju investicijskih vlaganj v osnovna sredstva in nepremičnine. Enako rešitev z dvigom višine investicijsko priznanega zneska bi stranka uvedla tudi za samostojne podjetnike posameznike!

“Mlada podjetja” bi prva tri leta spodbujali k lažjemu prehodu na konkurenčni trg in preživetju s pomočjo oprostitve davka na dobiček. V prvem letu s kar 100% oprostitvijo, v drugem 75% in v tretjem letu s 50% oprostitvijo. Stranka bi prag za vključitev v sistem pavšalne obdavčitve zvišala, ukinila pa bi davčne blagajne.

Mladim ob najemu kredita znižanje glavnice kredita za 20% ob vsakem rojstvu otroka!

Mlade družine, ki se podajajo v ustvarjanje družine, bi spodbujali k rojstvu večih otrok s subvencijo. Glavnico kredita, ki bi jo mlade družine najemale v bankah, bi subvencionirali s kar 20% za vsakega rojenega otroka.

Stranka pa prihaja nasproti tudi kmetom, kjer bi pri izračunu obdavčitve upoštevala le 40% izračunanega katasterskega dohodka, zvišala pa bi prag (iz 200 EUR na 500 EUR), ki šteje gospodinjstvo kot kmečko gospodinjstvo!

Uredništvo