Dr. Zver predlaga, da na eni od prihodnjih sej odbora opravijo razpravo o vlogi nacionalnih medijev v sodobnih demokratičnih družbah

Evropski poslanec dr. Milan Zver je na predsednico odbora CULT Sabine Verheyen naslovil pismo, v katerem opozarja na dogajanja v povezavi z zakonom o RTV Slovenija in pritiski za politični prevzem tega slovenskega javnega zavoda posebnega kulturnega in nacionalnega pomena s strani vladajoče koalicije. Zver v dopisu posebej izpostavlja tudi odločitev Ustavnega sodišča, ki je začasno zadržalo izvrševanje dela 23. člena ter 24. in 25. členov novele zakona o RTVS, ki govorijo o konstituiranju novega sveta zavoda, oblikovanju novega statuta in imenovanju predsednika in članov uprave. Dr. Milan Zver predlaga, da bi na eni od prihodnjih sej odbora opravili razpravo, kjer bi spregovorili predvsem o vlogi nacionalnih medijev v sodobnih demokratičnih družbah.

vir: EPP

V nadaljevanju objavljamo celotno pismo.

Spoštovana predsednica odbora CULT Sabine Verheyen,

na vas se obračam z opozorilom glede dogajanja v povezavi z zakonom o RTV 
Slovenija in pritiski za politični prevzem tega slovenskega javnega zavoda 
posebnega kulturnega in nacionalnega pomena s strani vladajoče koalicije, ki jo 
sestavljajo leve stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica. Ker gre za skrb zbujajočo 
prakso, ki ne bi smela imeti mesta v Evropski uniji, menim, da bi bilo potrebno 
o situaciji v povezavi z RTV Slovenija opraviti tudi razpravo na eni od prihodnjih 
sej odbora, kjer bi spregovorili predvsem o vlogi nacionalnih medijev v sodobnih 
demokratičnih družbah.

Slovenska medijska situacija je v primerjavi z drugimi državami EU nekoliko 
posebna. Slovenija je država, ki se je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja 
izvila iz okov totalitarizma, natančneje komunizma, kjer so bili novinarji 
prepoznani kot družbeno-politični delavci, ki so delovali v veliki meri po 
nareku vladajoče komunistične oblasti. Procesi demokratizacije v Sloveniji 
tečejo počasi, neobhodno dejstvo pa je, da je v več družbenih podsistemih še 
danes mogoče zaznati nekatere vplive iz časov preteklega režima. Vladajoča 
koalicija Roberta Goloba pa kljub temu, da javno zagovarja svobodo in izpostavlja 
depolitizacijo medijev, v resnici na različne grobe, pa tudi prefinjene načine 
dela vse, da bi si popolnoma podredila slovenski medijski prostor, ki je v 
Sloveniji v 80% že tako levo usmerjen. S popolnim političnim prevzemom nacionalne 
RTV, pa se nam obeta izvajanje leve propagande na nacionalnem mediju, ki bi moral 
skrbeti za uravnoteženo, demokratično, transparentno, predvsem pa informativno 
podajanje vsebin poslušalkam in poslušalcem.

Trenutno vladajoča koalicija pod vodstvom predsednika vlade Roberta Goloba je v 
preteklem letu spremenila zakon o RTV, in sicer po nujnem postopku. Nujni postopek 
je predpisan za sprejem zakona zaradi interesov varnosti ali obrambe države ali 
zaradi odprave posledic naravnih nesreč ali zato, da se preprečijo težko 
popravljive posledice za delovanje države. Civilna družba in vse inštitucije, 
ki imajo običajno možnost predstaviti svoje stališče na zakon, so bile iz postopka 
prav zaradi nujnosti sprejemanja popolnoma izločene. Povsem jasno je, da se je v 
konkretnem primeru zlorabil zakonodajni postopek za doseganje političnih ciljev 
vladajoče koalicije, ki je skupaj z nekaterimi sindikati že dlje časa načrtovala 
politični prevzem javnega zavoda RTV Slovenija.

Z zakonom o RTV se je uzakonilo predčasno prenehanje mandatov dosedanjim članom 
Programskega sveta in Nadzornega sveta RTV Slovenije, kar je povsem v nasprotju 
z demokratičnimi postopki odločanja v vsaki državi. Prav tako se Programski in 
Nadzorni svet z zakonom številčno zmanjšujeta. Vladajoča koalicija je tudi povsem 
spremenila zakonska določila glede predlagateljev za Programski in Nadzorni svet, 
na podlagi česar je jasno, da si vladajoči postavljajo organe nadzora na način, 
da ga bodo politično obvladovali. Veliko moč odločanja na RTV bodo glede na 
spremembe zakona dobile provladne nevladne organizacije, ki nimajo z RTV ničesar 
skupnega, medtem pa se s spremembami zakona ukinja, da bi v organih RTV sodelovali 
predstavniki poslušalcev in gledalcev, ki smo tudi tisti, ki prek zapovedanega 
prispevka RTV financiramo.

Spremenjen zakon o Radioteleviziji Slovenija uvaja tudi nov organ upravljanja in 
povsem nedemokratično obglavlja aktualno vodstvo RTV. Glede na vse predvidene 
spremembe zakona je jasno, da je edini namen in cilj zakona takojšen prevzem 
organov upravljanja RTV Slovenija in s tem podreditev javnega zavoda RTV 
Slovenija vladajoči politiki.

RTV Slovenija bi morala opravljati javno službo na področju radijske in 
televizijske dejavnosti, z namenom zagotavljanja demokratičnih, socialnih in 
kulturnih potreb državljank in državljanov Republike Slovenije, Slovenk in 
Slovencev po svetu, pripadnic in pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, 
Avstriji in Madžarski, italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki 
Sloveniji. S spremembami zakona pa RTV postaja zgolj vladno propagandno trobilo.

Spoštovana predsednica odbora CULT Sabine Verheyen,
Ustavno sodišče ima v tem trenutku na mizi pobudo za oceno ustavnosti novele 
zakona o Radioteleviziji Slovenija s predlogom za začasno zadržanje. Prvopodpisani 
pod zahtevo je predsednik programskega sveta RTV Slovenija Peter Gregorčič, med 
podpisniki pa sta tudi vršilec dolžnosti generalnega direktorja RTV Slovenija 
Andrej Grah Whatmough in vršilec dolžnosti direktorja Televizije Uroš Urbanija. 
Vlagatelji pobude izpodbijajo določbe, po katerih so z začetkom uveljavitve zakona 
o RTV decembra lani prenehali mandati članov programskega in nadzornega sveta, 
generalnega direktorja in direktorjev Televizije in Radia. To se je po njihovem 
opozorilu zgodilo brez ugotavljanja pogojev, ki so sicer predpisani za prekinitev 
teh mandatov. Po mnenju pobudnikov se z določili iz omenjenega predloga zakona krši 
ustaljena praksa ustavnega sodišča kot sodna praksa sodišča EU-ja in Evropskega 
sodišča za človekove pravice. Kot ocenjujejo, bodo zaradi izvajanja novele in 
prekinitve mandatov nastale nepopravljive posledice, zato so predlagali absolutno 
prednostno obravnavo in začasno zadržanje novele.

Ustavni sodniki so imeli predlog za zadržanje novele na mizi sicer že večkrat in 
iz različnih razlogov. Vmes je bil iz odločanja izločen ustavni sodnik poročevalec 
Rok Čeferin. Ustavno sodišče je na seji 16. februarja 2023 začasno zadržalo 
izvajanje prehodnih določb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
Radioteleviziji Slovenija, ki urejajo končno konstituiranje Sveta in posledično 
novih organov RTV Slovenija, do končne odločitve Ustavnega sodišča, da zaščiti 
“institucionalno samostojnost RTV Slovenija”. Čeprav sklep o začasnem zadržanju 
ne prejudicira končne odločitve Ustavnega sodišča, med drugim nakazuje, kot je 
zapisal eden od ustavnih sodnikov v svojem pritrdilnem ločenem mnenju,  da “je 
politično podrejanje javnih medijev še toliko nevarnejše prav takrat, ko poteka 
pod krinko civilne družbe, ko politika, ki skrivoma kadruje prek civilne družbe, 
za svoje podrejanje javnih medijev ne odgovarja niti na volitvah”.

Spoštovana predsednica odbora CULT Sabine Verheyen,
kot ste seznanjeni, je Evropski parlament novembra 2020 sprejel Resolucijo o 
krepitvi medijske svobode, pri čemer je med drugim tudi pozval Komisijo, naj 
dejanja vlad držav članic, s katerimi poskušajo škoditi medijski svobodi in 
pluralnosti, obravnava kot hudo in sistematično zlorabo pooblastil ter kot 
dejanja, ki so v nasprotju s temeljnimi vrednotami EU iz člena 2 PEU. Tovrstne 
spremembe zakona, kot sem jih navedel, so zagotovo povsem v nasprotju z omenjeno 
Resolucijo.

Glede na vse navedeno, menim, da bi o situaciji v Sloveniji v luči tako omenjene 
Resolucije kot pomena medijev v demokratičnih družbah veljalo razpravljati na eni 
izmed prihodnjih sej odbora CULT.

S spoštovanjem,
Dr. Milan Zver,
evropski poslanec

Glede na to, da je na pobudo evropskih poslancev vladnih strank o stanju na področju medijev v Sloveniji Evropski parlament že razpravljal, bi bilo sedaj zelo na mestu, da o odločitvi Ustavnega sodišča RS spregovori vsaj odbor, ki mu predseduje Sabine Verheyen.

M.Z.