Še en kaus v zdravstvu, Slovenci ostajajo brez družinskega zdravnika!

Vir:Pixabay

Danes se marsikateri državljan RS obrača na uradne naslove zdravnikov v želji, da bi jih le ti vpisali kot njihove osebne zdravnike. Toda zaman, njihove “znižane kvote”, ki so jih dogovorili v letošnjem splošnem dogovoru zdravnikom omogočajo, da odklonijo sprejemanje novih bolnikov. Ta dogovor sedaj v negotovost spravlja vse več Slovencev.

Zdravnik odkloni pacienta, ko “je obremenjen” z 2100 glavarinskim količnikom oz. ko doseže obremenitev glede na povprečje v RS!

Glede na splošni dogovor lahko zdravniki na primarni ravni letos odklonijo opredeljevanje novih bolnikov, ko dosežejo obremenitev slovenskega povprečja oziroma že, ko dosežejo obremenitev 2100 glavarinskih količnikov (t.i. kvote). Dejstvo je, da je ravno ta dogovor o znižanju meje, kjer se lahko pacienta odkloni, sprožil mnogo nevšečnosti tistim Slovencem, ki na novo iščejo svojega osebnega zdravnika. Lahko iz razlogov, da ga še nimajo ali, da so ga izgubili zaradi upokojitve ipd.

Ministrstvo pa vidi rešitev v prihodnje, ko glede na dinamiko zaključevanja specializacij iz družinske medicine pričakuje najmanj 30 novih družinskih zdravnikov. S spremembo Zakona o zdravniški službi namreč lahko po novem opravlja delo družinskega zdravnika že specializant, pod pogojem, da mu njegov mentor izda pozitivno mnenje.

Toda, če je Ministrstvo za zdravje v pogajanjih zakuhalo trenutno negotovo situacijo, bi sledil logičen in potreben odločen ukrep (pa če tudi začasen). To pa je dvig meje (kvote) obremenjenosti z glavarinskim količnikom!

Uredništvo