Murskosoboški župan Jevšek zaradi opozoril proti neukrepanju zoper napis “Svi proti Janše” sedaj še nad predsednika MO SDS Karla Šoša?

Vir:www.murska-sobota.si

“V priponki vam posredujemo nekatere dokumente, ki se nanašajo na lokalno gonjo proti absolutnim zmagovalcem na volitvah poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije”, so zapisali v uvodu dokumenta iz Službe za odnose z javnostjo MO SDS Murska Sobota. Več kot dva meseca po znanem izidu predčasnih parlamentarnih volitev je namreč inšpektorat Mestne Občine Murska Sobota začel postopek zoper predsednika MO SDS M. Sobota, Karla Šoša!

Karel Šoš je odgovor na poziv inšpektorata posredoval tudi županu Jevšku, v katerem ga seznanja o domnevno neupravičeno začetem inšpekcijskem postopku, sproženem v skladu z 8. in 9. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK). Še posebej opozarja na površno in protizakonito delovanje občinskih služb in JP Komunala d.o.o., ki za MOMS izvaja naloge lokalne skupnosti (ti naj bi v času razpisanih predčasnih volitev kršili 1. odstavek 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji).

1. odstavek 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji!

(1) Lepljenje in nameščanje plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno kampanjo (v nadaljnjem besedilu: plakati) je dovoljeno na plakatnih mestih, ki jih določi lokalna skupnost. Lokalna skupnost mora brezplačno, tudi brez plačila komunalne takse, zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na teh plakatnih mestih, katerih število in skupna površina morata posameznemu organizatorju volilne kampanje omogočati vsaj osnovno informiranje volivcev v lokalni skupnosti o listi kandidatov ali kandidatu oziroma o referendumskem vprašanju.

Predsednik MO SDS, Karel Šoš med drugim v dopisu opozarja, da sam ni stranka v postopku, saj, da ni bil ne odgovrna oseba in ne organizator volilne kampanje. Je pa opozoril na zelo očitno izpostavljanje plakatnih mest za “privilegirance” (Židan, Cerar). Nadalje je opozoril, da je do nameščanja plakatov kandidatov SDS prišlo šele 23. maja 2018, čeprav se je volilna kampanja začela že 4. maja, plakati kandidatov SDS pa so bili izvajalcu za namestitev plakatov dostavljeni mnogo pred 23. majem.

Šoš opozarja na nefunkcionalne, “neokusne” in celo okolju nevarne plakatne elemente!

Šoš v dopisu opozori še na zelo “neokusen” in nefunkcionalen izgled elementov za plakatiranje, ki, da celo škodijo okolju. Pravi, da je občina glede le teh bila že mnogokrat opozorjena. Je pa župana spomnil še na “cvetko” ob predsedniških volitvah, ko je MOMS šele na poziv (dopis) SDS vzpostavila plakatna mesta v primestnih naseljih!

Šoš v dopisu županu Jevšku zaključuje: “Ob tej priložnosti vas želim ponovno opozoriti na grafite “SVI PROTI JANŠE”, ki so natrošeni na raznih objektih v Mestni občini Murska Sobota.

“Dovolimo si predstavljati, kako bi se vi počutili, če bi takšni grafiti bili namenjeni vašemu strankarskemu kolegu Židanu ali pa vam”!

“Dovolimo si predstavljati, kako bi se vi počutili, če bi takšni grafiti bili namenjeni vašemu strankarskemu koleg Židanu ali pa vam”, zaključi Šoš in župana poziva, da o vsem trezno premisli in v okviru pristojnosti pravično ukrepa.

Sicer pa Zakon o volilni in referendumski kampanji v drugem odstavku 9. člena govori o plakatiranju zunaj plakatnih mest. Dejstvo namreč je, da je upravljavec kar nekaj raklamnih tabel (JP Komunala d.o.o.) na zahtevo naročnika (Mestne občine Murska Sobota) odstranil iz parcel, ki niso bile last občine, v SDS pa so si za postavitev le teh pridobili soglasja. Precej samovoljno torej in v nasproju z ZVRK, ki si ga občinska oblast ne bi smela privoščiti!

Tako, kot še danes na mnogih stavbah pred in po volitvah tudi glede plakatnih mest očitno z jasnim namenom: “SVI PROTI JANŠE”.

Uredništvo