Še naprej ugodni ceni dizla in 95-oktanskega bencina

Foto: Vlada RS spremenila Uredbo za določanje trošarin (gorivo)

Vlada je na včerajšnji seji sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, ki začne veljati 5. maja 2020.

V skladu z Zakonom o trošarinah se trošarina od energentov plačuje v absolutnem znesku, ki je določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na namen (za ogrevanje ali pogon)

Trošarinska obveznost nastane v trenutku proizvodnje ali vnosa ali uvoza, obveznost za obračun in plačilo pa nastane s sprostitvijo v porabo in je določena v 6. členu Zakona o trošarinah. Trošarinski zavezanec mora pri obračunu trošarine upoštevati zneske trošarine, ki veljajo na dan nastanka obveznosti za plačilo trošarine. Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje trošarine, v skladu z ekonomsko politiko Republike Slovenije.

Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje trošarine, v skladu z ekonomsko politiko Republike Slovenije

S predloženo uredbo se spreminja trošarina za:

  • bencine, ki se zviša z 0,50218 eurov/liter na 0,51421 eurov/liter oziroma za 0,01203 eurov/liter in
  • plinsko olje,. ki se za pogon zviša z 0,41879 eurov/liter na 0,46703 eurov/liter oziroma za 0,04824 eurov/liter.

S spremembo višine trošarin pa bodo cene glavnih dveh energentov še vedno znašale 1 euro/liter.

Uredništvo