Se občini Sveti Jurij ob Ščavnici obeta prisilna uprava?

Foto: https://www.sveti-jurij.si/objava/376635

Župan občine Sveti Jurij ob Ščavnici Anton Slana in 11 članski občinski svet so se znašli vsak na svoji strani. Razhajanja so tako močna, da je moralo vmes poseči Ministrstvo za javno upravo.

Spomnimo, da so župan Slana in svetniki združeni v svetniško skupino Naprej (sedem od enajstih) prišli navskriž pri odločitvi glede novega vrtca. Od tu naprej se je vse le še zaostrovalo. Tako občina še nima sprejetega proračuna za leto 2021, lani ga je sprejela šele meseca junija, župan pa se je letos soočil že s štirimi nesklepčnimi sejami. Sedaj je na Ministrstvo za javno upravo poslal predlog za razpustitev občinskega sveta, sedmerica svetniške skupine Naprej pa je na isti naslov poslala zahtevo, da sproži postopek za razrešitev župana, so zapisali na spletnem portalu v fokosu.

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik pa je jasen:

Ker oba organa, tako župan, kot tudi občinski svet ravnata nezakonito, je minister podal opozorilo in rok za odpravo nepravilnosti ter ju opozoril na skupno odgovornost za izvajanje lokalne samouprave v občini. Ker so odnosi precej zaostreni, bo v prihodnjem tednu na pobudo ministrstva sklican skupni sestanek z županom, delom članov svetniške skupine Naprej in predstavniki ministrstva. Povabilo v celoti tu.

V kolikor se odnosi ne uredijo, bo sprožen postopek za predčasno razpustitev občinskega sveta in odpoklic župana Slane, država pa bi uvedla “prisilno upravo! 

Uredništvo