foto: facebook

Lendavski svetnik Dejan Süč je na 20. redni seji občinskega sveta Občine Lendava z dne 15. 12. 2022 predsedniku Nadzornega odbora in županu občine Lendava postavil vprašanja glede domnevno nenamensko porabo javnih sredstev v povezavi z izplačili dodatka za delo v rizičnih razmerah in dodatka za nevarnost in posebne obremenitve ter glede izvedbe javnega naročila pri izgradnji ceste v Industrijski coni, pri čemer je bila domnevno storjena napaka na strani občinske uprave.

Župan je predčasno razkril podatke o svoji plači in svetniku odgovarja s konkretnimi podatki, v katerih zavrača vse domneve o nepravilnostih uprave in zlorabi pooblastil župana. 

“V mesecu maju 2020 so mi bili tako izplačani osnovna plača z dodatkom za delovno dobo za mesec april 2020 v višini 3.460,17 EUR BRUTO ter dodatek iz naslova »covid« za isti mesec v višini 2.877,86 EUR BRUTO.
Naj izpostavim, da je izplačilo »covid« dodatka (tako, kot za vse zaposlene javne uslužbence) v celoti refundiral proračun RS, občinski proračun pa s temi izplačili ni bil obremenjen”, odgovarja Magyar.
Podatke je preveril tudi Nadzorni odbor, ki ugotavlja, da pri izplačilih ni bilo nezakonitosti.
Celoten odgovor župana Janeza Magyarja si lahko preberete tukaj.
M.Z.