V pomurskih domovih za starejše smo preverili, kakšne so razmere glede obiskov, vodilni v  domovih pa so nam tudi zaupali, kaj so v preteklem letu storili za izboljšanje bivalnih pogojev stanovalcev.
Dom starejših Rakičan, ki je po številu stanovalcev največja tovrstna ustanova v Pomurju, ima trenutno možne obiske pod omejenimi pogoji. V letu 2021 so za dodatke za zaposlene v času epidemije in za delo v rizičnih razmerah, izpade prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet, financiranje dodatnega kadra po programu covid-19, sofinanciranje osebne varovalne opreme za zaposlene, vzpostavitev rdečih con in refundacije karanten zaposlenih prejeli 1.743.197,13 EUR. Za investicije namenjene vzpostavitvi izboljšanja bivalnih pogojev so podlagi razpisa pridobili 12 milijonov nepovratnih sredstev, ki bodo namenjena prenovi matične enote Doma v Rakičanu. Predvidena višina lastnih sredstev za investicijo znaša okoli 400.000 EUR, natančen znesek pa bo znan po zaključku razpisa, saj je končna višina lastnih sredstev odvisna od višine izbrane ponudbe.

V DSO Ljutomer so od 14. 1. 2022 obiski ustavljeni. Za blažitev posledice epidemije so v letu 2021 prejeli sredstva iz državnega proračuna v višini 548.593,23 EUR (MDDSZEM), poleg tega pa še 66.558,51 EUR za sofinanciranje operacije Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno  opremo.(Ministrstvo za zdravje).

V Domu starejših Lendava trenutno obiski potekajo pod omejenimi pogoji. Iz državnega proračuna so v letu 2021 prejeli 953.459,99 EUR za blažitev posledic epidemije. Gradbenih posegov v letu 2021 niso izvajali. Prejeli so 183.000,00 EUR v okviru projekta REACT COVID-19 za rekonstrukcija Doma starejših Lendava z namenom zagotovitve pogojev varnega delovanja v času izbruha okužb in odpravo večposteljnih sob.

Tudi v Domu Lukavci potekajo obiski stanovalcev v omejenem obsegu. V letu 2021 so iz državnega proračuna na podlagi vloženih zahtevkov na Ministrstvo za delo družino socialne zadeve in enake možnosti prejeli 1.596.697,01 EUR, za investicije v letu 2021 pa niso prejeli nobenih sredstev.

Iz Doma starejših občanov Radenci smo prejeli odgovor, da SeneCura dom starejših občanov  Radenci ni proračunski porabnik in da do sredstev iz naslova programa React EU kot koncesionar niso bili upravičeni.

Iz Doma Janka Škrabana Beltinci, Doma Danijela Halasa Velika Polana, Doma starejših Gornja Radgona nam odgovora niso posredovali.

M. Z.