Večjih kršitev niso zaznali

Ob koncu letošnjega oktobra so v Javnem zavodu Krajinski park Goričko na povabilo PP Gornji Petrovci izvedli skupno akcijo poostrenega nadzora na področju naravovarstvene in okoljske problematike oziroma kršenja določb zakona o ohranjanju narave. Poseben poudarek je bil namenjen nadzoru vožnje v naravnem okolju in varstvu prostoživečih gliv.

Naravovarstveni nadzorniki in policisti so na terenu preverili večje število kontrol lokacij s potencialnimi možnostmi pojavljanja kršitev, vendar so na teh bili vsi obravnavani primeri parkiranja vožnje v naravnem okolju in nabiranja gozdnih plodov v skladu s predpisi.

Opaženih je bilo nekaj primerov kršitev okoljske in druge zakonodaje, ki bodo ustrezno sankcionirani ali predani v reševanje pristojnim službam. Tako zaposleni kot policisti so zadovoljni, da obiskovalci in domačini Krajinskega parka Goričko v splošnem spoštujejo določbe naravovarstvenih in okoljskih predpisov, da dobro sodelujejo z nadzorno službo Krajinskega parka Goričko in policijsko postajo Gornji Petrovci.

M.Z.