Vse dežele sveta imajo svojo narodno glasbo. Slovenijo v tem smislu gotovo označuje narodno zabavna glasba, ki jo poznavalci ločijo na Avsenikov in Slakov stil. Tako Slavko Avsenik kot Lojze Slak sta svoje delo že zaključila in za svoje delo prejela številna priznanja doma in po svetu. Žal kljub številnim pobudam nista bila deležna pozornosti s strani državnih institucij. Morda bo pri Štirih kovačih kaj drugače.

 

Štirje kovači so vpisani v Guinessovo knjigo rekordov kot najstarejši delujoči ansambel na svetu. Neprekinjeno namreč ustvarjajo že 67 let.

V Slovenj Gradcu so lansko leto odprli Muzej Štirje kovači z muzejsko zbirko Kam le čas beži. Franc in Hermina Šegovc, sicer legendi slovenske narodnozabavne glasbe, sta gradivo poklonila Mestni občini Slovenj Gradec, ta pa ga je predala v upravljanje Koroškemu pokrajinskemu muzeju.

V 67 letih se je v ansamblu menjalo le enajst članov. Od ustanovitve naprej je vodja harmonikar Franc Šegovc, žena Hermina pa letos poje že petdeseto leto.

Vsi dosedanji člani so v ansamblu sodelovali po 30 in več let, kar veliko pove o uspešnosti vodje Franca. Tine Lakovšek in Viktor Vrhovnik sta v ansamblu igrala 30 let, Viktor Breznik 37, Polde Kranjc pa kar 47 let. Danes v ansamblu igrajo Zdenko Zdovc in Srečko Sedar (30 let), Jože Sedar (31 let),Andrej Šmon in Andrej Hudobreznik pa sta se kovačem pridružila pred osmimi leti.

Zavidljiv opus, zavidljiva leta in veliko bogastvo za slovenski narod. Čestitke!

M. Z.