Slovenija bo brez mladih “ena velika žalost”!

Vse več mladih Slovencev svojo priložnost načrtuje izven Slovenije. Tako, kot so odpotovali (nekateri za vedno) že marsikateri mladi izobraženci, je skrb zbujajoče, da o svoji prihodnosti vse bolj razmišljajo že na začetku svoje izobraževalne poti. Po podatkih SURS (statistični urad RS), je Slovenijo v letu 2015 zapustilo kar 3689 mladih v starosti med 15 in 35 let, žal pa jih odhaja vsako leto vse več. Kjer pa ni mladosti, pa ni veselja. Tega se vse bolj zavedajo delodajaleci, ki na trgu delovne sile skoraj več ne najdejo primernega mladega kadra, očitno pa premalo vlada RS, ki ne najde primernih rešitev!

Trenutno v RS cca. 300.000 mladih Slovencev do 29. leta starosti!

Po pogovorih z mladimi Slovenci bomo našli odgovore o nezaupanju v državne organe, v politike, govor bo stekel o korupciji in priviligiranosti v času zaposlovanja…Namesto, da bi lahko “poleteli” in se osamosvojili, se morajo finančno obubožani prepustiti odvisnosti od svojih staršev. Imajo samo še eno izbiro. Zapustiti državo in poiskati boljše poslovno in bivanjsko okolje, namesto čakati, da se pojavi kakšna primerna ponudba za delo doma.

Vlada ni našla primernih “odgovorov”, pozabila je na potrebne ukrepe!

Socialni transferji žal niso primerna ponudba za mlade. Želijo delo, primerno njihovi izobrazbi ter pošteno plačilo. Le to bi jim prineslo potrebno veselje, da bi si v domačem okolju uredili svoj dom in začeli pravo družinsko življenje. Tega se še kako zaveda konkurenčno okolje čez “mejo”. Vzpostavili so primerno ponudbo, saj se zavedajo, da so mladi Slovenci odličen potencial z znanjem tujih jezikov ter delovnimi vrednotami, v njihovo izobraževanje pa niso vložili niti enega samega evra.

Brez mladih ni veselja, je ena sama velika žalost!

Uredništvo