V letu 2023 v ta namen 220.000 evrov

Vlada Roberta Goloba je na včerajšnji seji odločila, da Republika Slovenija iz Turčije sprejme 50 državljanov Sirije ali Afganistana, ki so pri Uradu visokega komisarja ZN (UNHCR) registrirani kot begunci in se jim lahko prizna status begunca v Sloveniji.

Po podatkih Urada visokega komisarja ZN (UNHCR) za begunce število beguncev v svetu v zadnjih desetletjih vztrajno narašča. Sirski begunci že sedmo leto zapored predstavljajo prebivalstvo z največjimi svetovnimi potrebami po preselitvi, sledijo pa jim begunci iz Afganistana. Evropska komisija v okviru Pakta o migracijah in azilu spodbuja države članice k aktivnemu preseljevanju.

Slovenija je v razpravah na ravni EU večkrat podprla prizadevanja Evropske komisije v zvezi s trajnimi preselitvami in premestitvami, zato odločitev aktualne vlade, ki je z napovedjo odstranitve zaščitne ograje na južni meji dobesedno vabi tudi ilegalne migrante, niti ne preseneča.

Na podlagi kvote se osebam lahko prizna status begunca, če izpolnjujejo pogoje za priznanje statusa begunca, ki jih določa Zakon o mednarodni zaščiti, in so v državi, v kateri so varni pred preganjanjem, pogoji bivanja pa niso primerni za integracijo.

V ta namen je vlada namenila sredstva Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) v višini 75 odstotkov in sredstva proračuna Republike Slovenije v višini 25 odstotkov. V letu 2023 je predvidena poraba 220.000 evrov od 500.000 evrov, kolikor bo Slovenija dobila od EU.

M.Z.