Slovenija okreva s kar 1,6 % rastjo BDP v prvem četrtletju

Slovenija okreva

Slovenija okreva že v prvem četrtletju in je ena redkih evropskih držav, kateri se je realni bruto domači proizvod (BDP) povečal že v prvem letošnjem četrtletju. Slovenija tako beleži letno rast za 1,6 %, četrtletno pa za 1,4 %. Rast je bila višja kot v povprečju EU. Gibanja odražajo nekoliko boljše epidemične razmere in postopno sproščanje zajezitvenih ukrepov.

 

Graf s prikazom rasti aktivnosti v Sloveniji in EU

Vlada RS je s pravilnimi ukrepi uspela, da so se tako gospodarstvo kot tudi potrošniki  uspeli prilagoditi spremenjenim razmeram v času Covid-a. Okrevanje se je nadaljevalo zlasti v dejavnostih, vezanih na mednarodno menjavo (promet in izvozno usmerjene predelovalne dejavnosti), na katere so imeli zajezitveni ukrepi, podobno kot že v lanski drugi polovici leta, manjši vpliv. Skladna s tem so bila tudi gibanja izvoza in uvoza blaga, kjer je bila aktivnost medletno pozitivna že drugo četrtletje zapored. Nadaljevalo se je tudi okrevanje investicij v osnovna sredstva, predvsem v opremo in stroje, tudi prodaja v trgovini je bila prvič višja kot pred letom.

Gospodarska pričakovanja podjetij in potrošnikov v Sloveniji in v EU se z umirjanjem epidemičnih razmer izboljšujejo. Na podlagi dostopnih podatkov ocenjujemo, da bodo ob nadaljnji rasti dejavnosti, vpetih v mednarodno menjavo, v drugem četrtletju z nadaljnjim sproščanjem omejitvenih ukrepov storitve vidneje okrevale, kar bo pozitivno vplivalo na rast skupne gospodarske aktivnosti, so zapisali na spletni strani UMAR-ja.

Uredništvo