Slovenija zaznana kot še bolj koruptivna država!

Foto:Pixabay

Slovenija na “testu” zaznavanja korupcije samo pada iz leta v leto. Tudi tokrat je Transparency International (TI) Sloveniji dodelil le 60 točk (od skupno 100), še točko manj kot v preteklem letu in jo uvrstil šele na 36. mesto.

“Vlado pozivamo, na čim prejšnji sprejem sistemskih ukrepov za učinkovitejše preprečevanje korupcije!”

Predsednica TI Slovenia, Alma Sedlar, je Vlado RS pozvala, da sprejme sistemske ukrepe, ki bodo krepile integriteto in transparentnost države, in da naj pristopi tudi k novelaciji že nastale novelacije zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Sicer pa opozarja tudi na potrebo po celostni ureditvi področja lobiranja, preprečevanja pojava vrtljivih vrat ter zaščite prijaviteljev oziroma žvižgačev, so zapisali na spletnem portalu reporter.si.

Tako nizko oceno, zaradi katere je Slovenija pristala šele na 36. mestu, je botrovala predvsem nepripravljenost upoštevanja mednarodnih priporočil in zavez s področja integritete in preprečevanja korupcije, ki pa žal mečejo slabo luč tudi na organe RS, ki so “svetilniki” pri svojem delu.

Indeks zaznave korupcije razvršča države glede na zaznavo koruptivnosti javnega sektorja, naslanja pa se na neodvisne vire, med drugim na ustanove s področja upravljanja in analize poslovnega okolja. Rezultati indeksa zaznave korupcije so predstavljeni na lestvici od 0 do 100. Ocena 0 pomeni visoko koruptivnost države, rezultat 100 pa “zelo čisto” državo.

Uredništvo