Sum zbuja sedež več družb  na enakem naslovu

Junija 2020 si je Medobčinski inšpektorat na podlagi prijave občanov Občine Lendava ogledal iztek neznane smrdeče snovi v potok Kopico. V prisotnosti župana Janeza Magyarja so na dvorišču bioplinarne opazili gasilsko cev, napeljano na polje, iz katere je iztekala neznana smrdljiva tekočina najprej v potok Kopico in pozneje v potok Ledava.

 

Mesec dni pred ogledom inšpektorja je Magyar lastnika že opozoril na neznosen smrad in prejel odgovor, da naj bi prišlo do vdora vode. Ob prisotnosti medobčinskega inšpektorata so si kraj izlitja ogledali tudi policisti, kriminalisti, predstavnik Sektorja območja Mure pri Direkciji za vode RS ter pooblaščeni izvedenec za nevarna izlitja v vodotoke iz Sektorja območja Drave.

 

Območje izlitja in bioplinarno je junija 2020 obiskala tudi inšpektorica za okolje Darja Pajtler, prisotna pa sta bila še lendavski župan Magyar in vodja medobčinskega inšpektorata, mag. Tibor Hebar. Na podlagi ugotovitev izrednega inšpekcijskega nadzora bi vse aktivnosti bioplinarne morale biti zaustavljene že do 19. maja 2020.

Zaradi kaznivega dejanja obremenjevanja in uničenja okolja-vodotoka Kopica je bila šele leto po tem zoper lastnika bioplinarne Mohamed Ferky El-Saida podana kazenska ovadba, ki pa je bila s sklepom 15. marca 2022 zavržena.

“Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti je obravnavalo kazensko ovadbo PP Lendava z dne 30.7.2021, dopolnjeno s poročilom z dne 16.8.2021. V tej zadevi je šlo za kaznivo dejanje obremenjevanja in uničevanje okolja po prvem odstavku 332. člena KZ-1, katerega bi naj storil osumljeni Mohamed Ferky EL-SAIDY. Kazenska ovadba je bila s sklepom opr. št. Kt 13164/2021 z dne 15.3.2022, zavržena,” so sporočili.

Prebivalci lendavske občine so nad vsebino sklepa presenečeni. Glede na to, da je pitna voda zaščitena celo v Ustavi RS, je odločitev Okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti, ki ga vodi Drago Farič, milo rečeno nerazumljiva, ki obenem zbuja sum na morebiten pritisk kapitala na odločitev tožilstva.

Po prejemu informacije o zavrženi kazenski ovadbi zaradi tako očitne malomarnosti in  uničevanja pitne vode, ki v današnjem času iz dneva v dan pridobiva na pomenu, smo pobrskali po javno dostopnih podatkih morebitno povezanih oseb.

Lendavsko bioplinarno, ki je bila prvotno v lasti družbe Ecos – storitve pri varovanju okolja v lasti družine Jožefa Pavlinjeka, je po začetku stečaja družbe vzela v najem in nekaj  časa upravljala družba Ecos Center – okoljske storitve, d. o. o., prav tako v lasti Pavlinjekovih.

Zaradi nakopičenih finančnih težav, številnih nepravilnosti v poslovanju in delovanju bioplinarne in nedovoljene predelave odpadkov iz Hrvaške je Ecos Center bioplinarno ustavil, družba pa je šla v stečaj. Novembra 2020 jo je kupilo podjetje Egytec Energy s sedežem Stegne 35 v Ljubljani, katerega lastnik je Mohamed Ferky El-Saida.

Dosedanje lastnike lendavske bioplinarne povezuje naslov Stegne 35, 1000 Ljubljana. Na tem naslovu je namreč 10. 9. 2019 bila v register vpisana družba Egytec Energy d.o.o., katere edini družbenik in zastopnik je ovadeni Mohamed Ferky El-Saida.

Prvi lastnik, družba ECOS – storitve pri varovanju okolja, d.o.o., v lasti Jožefa Pavlinjeka, je sicer ob vpisu v register  24. aprila 2002, imela sedež na Gledališki ulica 2 v Celju, družba  ECOS INVEST – okoljske storitve, d.o.o. – v stečaju, katere edini družbenik je prav tako Jožef Pavlinjek, pa na naslovu Stegne 35 1000 Ljubljana.

Glede na javno dostopne podatke o povezanih osebah je bila kazenska ovadba zoper kaznivo dejanje obremenjevanja in uničevanje okolja zavržena v sumljivih okoliščinah. Gre morda za vpliv kapitala na tožilstvo?

M.Z.