Šole v finančno opismenjevanje mladih!

Od leta 2014 do danes se v sklopu projekta Mladi in denar izobražujejo učitelji iz osnovnih in srednjih šol. Do danes je za prenašanje snovi pripravljenih že več kot 250 učiteljev iz več kot 150 osnovnih in srednjih šol.

Svoje znanje že predali na več tisoč mladih!

Učitelji se izobrazijo, nato pa prenašajo na mlade osnove osebnih financ. Imajo možnost, da slednje storijo preko krožkov, bodisi v okviru predmetov, ki jih poučujejo, so zapisali na spletnem portalu finance.si.

Sicer pa je danes poznavanje ravnanja z denarjem priložnost, da se mladi prej osamosvojijo, da razvijajo pomen načrtovanja z denarjem za bodoče podjetništvo oz. da imajo bolje razvite kompetence, kot sovrstniki.

Uredništvo