Šolski minister Pikalo bi obvezne predmete zasebnih šol financiral 100%!

Vir:mizs.gov.si

Včeraj so se na posvetu na Brdu pri kranju koalicijski partnerji seznanili tudi s predlogom šolskega ministra Jerneja Pikala glede financiranja javno veljavnih programov osnovnošolskega izobraževanja v zasebnih šolah.

Obvezni predmeti v zasebnih šolah po predlogu Pikala 100-odstotno financirani, razširjen program še pod vprašajem

Minister predlaga, da bi ustavno odločbo glede financiranja zasebnih osnovnih šol rešili tako, da bi bili obvezni predmeti tudi v zasebnih osnovnih šolah financirani 100-odstotno, za razširjen program (jutranje varstvo…) pa, da še nima definiranega predloga.

“Uveljaviti želimo načelo enakega financiranja za vse po zakonu obvezne predmete, ne glede na to, ali jih izvaja javna ali zasebna šola.
Predlagane spremembe predstavljajo strokovna izhodišča, ki smo jih pripravili na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Na tej podlagi je potrebno opraviti politično razpravo v okviru koalicije in sprejeti odločitev, ki bo uživala večinsko podporo v Državnem zboru RS”, so zapisali na spletni strani ministrstva za šolstvo in šport.

Spomnimo, da je že pred več kot štirimi leti (4. 12. 2014) Ustavno sodišče RS odločilo, da je le 85-odstotno financiranje javno veljavnih programov v zasebnih osnovnih šolah neustavno. Med drugim je Državnemu zboru RS naložilo, da protiustavnost odpravi v roku enega leta!

Uredništvo