Spet podražitev NUSZ (Nadomstilo za uporabo stavbnega zemljišča) v Občini Murska Sobota?

Vir:www.murska-sobota.si

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota se bo jutri sestal na svoji drugi seji. Spomnimo, da se je konstituiral 7.12.2018, ko je po potrditvi mandatov in nagovoru župana dr. Aleksandra Jevška imenoval še Komisijo za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. 25. svetnikom se bo pridružil še Nikolaj Hochstetter, ki bo “zapolnil” izpraznjeno mesto, ki je pripadalo Aleksandru Jevšku. Ker je slednji ponovno postal župan, katera funkcija pa ni združljiva s svetniško funkcijo, je svetniški stolček pripadel Hochstetterju.

NUSZ (Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča) –  v predlogu dvig vrednosti točke za izračun nadomestila za 3 %

Župan, kot predlagatelj Sklepa o določitvi vrednosti točke za izračun NUSZ za leto 2019, predlaga, da bi se vrednost točke iz 0,00064278 EUR/m2 povečala na 0,00065564 EUR/m2. Gre za povečanje za 2%.

Predlagatelj v svoji obrazložitvi povečanje vrednosti točke argumentira z letno stopnjo rasti cen (inflacija), ki je v obdobju november 2017-november 2018 znašala 2%. Sredstva, zbrana kot izvirni prihodek občine, občina namenja za tekoče vzdrževanje javnih površin, je med drugim zapisano v pripravljenem gradivu. Predlagatelj je med drugim izračunal, da bi povečanje vrednosti točke v proračun “prineslo” dodatnih cca. 40.000 EUR glede na leto 2018.

Mestni svet bo na svoji jutrišnji seji imenoval še svoje odbore in komisije (tudi nadzorni odbor), svetniki in župan pa bodo imeli priložnost podati še predloge in pobude.

Uredništvo